Jens Nielsen (Broen)

Ref: Kilder: sJøO-
Erhverv: Gårdfæster
Far: Niels Nielsen (1684 - )
Mor: Gertrud Jørgensdatter (1701 - 1782)
 
Født: 1744 Aså, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Død: 1811 Aså, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Begravet: 20-03-1811 Dronninglund, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Boede: (1776/1805) Broen, Aså, Dronninglund sogn, Hjørring amt


I familie med Maren Jensdatter (1753 - 1829)

Vielse: før 1776 Dronninglund, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Børn:Anne Jensdatter (1776 - )
Niels Jensen (1778 - )
Oluf Jensen (1780 - (SOM BARN))
Christen Jensen (1782 - )
Gertrud Jensdatter (1784 - )
Ole Jensen (1787 - 1864)
Jens Jensen (1789 - )
Peder Jensen (1792 - )
Jørgen Jensen (1794 - )


Notater
Døbt 1744 i Dronninglund: Dom. Judica Niels Nielsen og hustrue Giertrud Jørgesnd. i Assaae, deres barn. Jens. Testes Trud Nielsen, Niels Christensen, Niels Andersen, Anne Jørgensdt, Anne Andersdt alle af Asaae. (AO245-)

sJøO-: Jens Nielsen, der flere gange nævnes med tilnavnet Broen, er født 1744 i Aså, Dronninglund Sogn, og han døde 1811 samme sted og blev begravet den 20. marts. Han blev døbt den 15. marts 1744, og som faddere nævnes Trud Nielsen, Niels Christensen, Niels Andersen, Anna Jørgensdatter og Anna Andersdatter, alle af Aså.
Jens Nielsen blev gift senest 1775 med Maren Jensdatter. Vielsen har utvivlsomt fundet sted i Dronninglund Kirke, men sognets kirkebog mangler vielsesindførsler for året 1758-1777. Maren Jensdatter er født 1753 udenfor ægteskab i Aså Mølle, Dronninglund Sogn, og hun døde den 11. juli 1829 i Aså. Hun blev døbt den 14. januar 1753, og som faddere nævnes Jens Jensen og Knud Jørgensen fra Melholtsgård, Christen Carstensen fra Krogen, Gertrud Pedersdatter fra Aså og Sophie Olufsdatter fra Aså Mølle.
Jens Nielsen og Maren Jensdatter fik i deres ægteskab ikke mindre end ni børn, nemlig Anne, født 1776, Niels, født 1778, Oluf, født 1780, død som barn, Christen, født 1782, Gertrud, født 1784, Ole (ane 4), født 1787, Jens, født 1789, Peder, født 1792, og Jørgen, født'1794.
Jens Nielsen overtog - vel da han blev gift- efter faderen fæstet på fødegården "Ved Broen", en gård med et hartkorn på 2 tdr. beliggende i Aså, og hørende under godset Dronninglund. Han nævnes her første gang i godsets jordebøger fra 1776 og optræder atter her 1795 og 1797. Den årlige landgilde til herskabet på Dronninglund var på 4 skpr. rug, 1 td. byg og 1 td. havre, og der skulle forrettes hoveriarbejde efter hoveriforordningen til godset.
I folketællingen 1787 figurerer Jens Nielsen og Maren Jensdatter på gården sammen med fem børn, en tjenestekarl og en tjenestepige. I folketællingen 1801 er parret her atter, nu med syv hjemmeboende børn, hvoraf den ældste var 25, således at der ikke længere var brug for tjenestefolk. Sønnen Christen, født 1782, nævnes ikke i folketællingen, men om det skyldes, at han hartjent andetsteds, eller han"harværet død forinden, vides ikke.
Omkring 1805-1810 afstod Jens Nielsen fæstet til den ældste søn Niels og gik sammen med hustruen på aftægt hos denne. Sønnen ses i øvrigt, da lejlighed bød sig, ifølge et skøde at 13. juni 1812 tinglyst 21. januar 1813, af Dronninglunds daværende ejere, de to herregårdsslagtere oberst Johan Conrad Schuchard og justitsråd Poul Marcussen, at have købt sin gård til selveje formedelst 1.120 rdlr. (sJøO-).

DDD-1787 hjoerring, Dronninglund, Dronninglund, Asaa Bye, , , 397, FT-1787
Jens Nielsen, 43 , Gift, Husbond, Bonde- gaardbeboer,
Maren Jensdatter, 32 , Gift, Hans kone, ,
Anne Jensdatter, 11 , , Deres børn, ,
Niels Jensen, 9 , , Deres børn, ,
Christen Jensen, 4 , , Deres børn, ,
Gjertrud Jensdatter, 2 , , Deres børn, ,
Ole Jensen, 1 , , Deres børn, ,
Jens Nielsen, 32 , Ugift, Tjenestefolk, ,
Anna Nielsdatter, 27 , Ugift, Tjenestefolk, ,

DDD-1801 hjoerring, Dronninglund, Dronninglund, Asaae Bye, , -, 420, FT-1801
Jens Nielsen, 61 , Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer,
Maren Jensdatter, 49 , Gift, hans Kone, -,
Niels Jensen, 23 , Ugift, deres Barn, -,
Ane Jensdatter, 25 , Ugift, deres Barn, -,
Giertrud Jensdatter, 17 , Ugift, deres Barn, -,
Peder Jensen, 9 , Ugift, deres Barn, -,
Jørgen Jensen, 7 , Ugift, deres Barn, -,
Ole Jensen, 14 , Ugift, deres Barn, -,
Jens Jensen, 11 , Ugift, deres Barn, -,
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen