Oluf Pedersen

Ref: Kilder: CK2-KS6-
Far: Peder Jensen (Mørk) (1560 - 1620)
Mor: Gertrud Sørensdatter Kjærulf (1563 - 1651)
 
Født: omkring 1600
Boede: Røgelhede, Hellevad sogn, Hjørring amt
Død: 1644


I familie med Christence ChristensdatterI familie med Anne Sophie Walstorp (- 1671)Notater
Jf. NøP1- var Oluf Pedersen givetvis ikke en Mørk.

Oluf Pedersen Mørk boede i Røgelhede og blev ca. 1643 herredsskriver i Jerslev herred. 1628 blev han af "de kejserlige" sammen med sin svoger Peder Jensen Kjærulf, Lars Dyrskjøt og flere af egnens fremtrædende mænd sat i fængsel i Sæby mistænkt for at konspirere mod fjenden, men efter ca. 3 måneders strengt fængsel slap de atter ud. Han var fæster af 1/2 Røgelhede, og 1642 fik han og hustru fæstebrev på kongetienden af Hellevad sogn, men 1643 havde han proces med sognemændene om dette fæste, idet han krævede at tælle kærvene på marken, før folk tog kornet ind, og derved led det skade. Hans økonomiske forhold synes at have været midnre gode, men han havde jo også gennemgået Kejserkrigens trængsler 1627-29 og døde under svenskernes besættelse af Jylland, efter at de havde forødet en del af hans bo; hans enke fragik da også arv og gæld efter ham.
Han var gift 1. gang med Christence Christensdatter, der antagelig døde i 1630erne, datter af Chr. Terkelsen Skriver i Brødland i Hammer sogn og Apelone Olufsdatter; gift 2. gang med ærlige og velbyrdige Anne Sofie Walstorp, begravet i Hellevad 28. juni 1671, datter af lensmand på Rækkestad i Norge, Henning Walstorp og Bodil Galde. (...) (Anne Sofie Walstorp ægtede o. 1645 sin mands efterfølger i Røgelhede, Laurs Nielsen Kjærulf (søn af Niels Andersen Kjærulf og Gyde Laursdatter i Kærsgaard i Hellevad sogn (ane 176-177)), med hvem hun ikke havde efterladte børn.
Af første ægteskab synes Oluf Pedersen Mørk at have haft 2 børn: Peder Olufsen Mørk og Maren Olufsdatter Mørk, gift med Anders Andersen, der 1639 og 1662 boede i det til Røgelhedegodset hørende bol Korslund.
Af andet ægteskab var børnene Christen Olufsen Mørk, Sten Olufsen Mørk, Sofie Olufsdatter Mørk, samt Axel Olufsen Mørk. (CK2-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen