Peder Laursen

Ref: Kilder: FTf-KBv-fp1e-
Erhverv: Gårdfæster
 
Født: omkring 1736 Hedegård, V.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Boede: Hjortnæs, Børglum sogn, Hjørring amt


I familie med Mette Pedersdatter (1737 - )

Vielse: 01-10-1862 Børglum, Børglum sogn, Hjørring amt
Børn:Malene Pedersdatter (1771 - 1843)
Mette Pedersdatter ((17--) - )


Notater
DDD-1787 Børglum Herrede og Sogn, Hiortnis en eneeste Gaard
Peder Larsen, 51, Gift, Hosbonde, Gaardbeboere,
Mette Pedersdatter, 50, Gift, Madmoder, ,
Karen Pedersdatter, 23, Ugift, Deres Børn, ,
Maren Pederdatter, 20, Ugift, Deres Børn, ,
Mette Pederdatter, 17, Ugift, Deres Børn, ,
Malene Pedersdatter, 13, Ugift, Deres Børn, ,
Cathrine Pedersdatter, 10, Ugift, Deres Børn, ,
Mette Pedersdatter, 80, Enke, Mandens Faster
Peder Christensen, 36, Ugift, Tienestefolk, ,
Jens Nielsen, 15, Ugift, Tienestefolk, ,
Peder Pedersen, 21, Ugift, Tienestefolk, ,
Niels Andersen, 54, Enkemand, Tienestefolk, ,

Viet 1762 i Børglum: Onsdagen d. 22 Aug. bleve Peder Larsen i Hiortnis og Mette Pedersdatter trolovede. Forlovere Thomas Nielsen Kokholm og Peder Pedersen i Emb. Viede d. 1 Oct. 62. (AO127-)

fp1e-: 888. - 892. 17. juni 1762 Peder Laursen, barnefødt i Hedegaard i Vester Brønderslev, fæster gård i Børglum Sogn, Hjortnæs, som Yde Christensen pga. forødelse er fradømt. 8 td 2 skp 2 fjk 2 alb.

fp1h-: 1357. - 1358. 27. december 1800 Christen Jensen Quisselholt, fri karl, fæster Hjortnæs i Børglum Sogn, som Peder Laursens enke Mette Pedersdatter oplader til datteren Maren Pedersdatter, som han ægter. 8 td 2 skp 2 fjk 2 alb. Syn.

sp9-: Dorethe Christensdatter, Hjortnæs i Børglum, sk. 30. juli 1745, g.m. Yde Christensen, fol. 245

sp9-: Karen Pedersdatter, til huse hos Claus Nielsen i Skjøttrup i Børglum, sk. 27. jan. 1761, g.m. afg. Christen Lauridsen, Vittrup. Børn: Dorthe Christensdatter, forhen gift med Yde Christensen i Hjortnæs, deres børn Christen Ydesen og Anne Ydesdatter, små og umyndige. Deres far var værge. Afdødes broder, Frederik Pedersen, ladefoged, var til stede. Fol. 492

sp9-: 21. juli 1754 afg. Anders Pedersen i Stenberggaard, gift med Mette Christensdatter. Søskende: halvbroderen Niels Pedersen i Stenberggaard, afg. Laurs Pedersen, forhen i Hedegaard hans børn Anders Laursen, 20 år, i Hjermeslev, Peder Laursen, 16 år, i Stenberggaard, Maren Laursdatter, 22 år, tjener i Aalborg, Johanne Laursdatter, 21 år, i Stenberggaard, Karen Laursdatter, 17 år, tjener i Hjermeslev, søsteren Mette Pedersdatter, gift med Anders Laursen i Korslund, søsteren afg. Maren Pedersdatter i Øster Meilsted hendes børn Thomas Christensen, myndig, i Stenberggaard, Maren Christensdatter, 20 år, i Meilsted, Anne Christensdatter, gift med Jørgen Sørensen i Stenum, Johanne Christensdatter, gift med Anders Jørgensen i Vodskov, Grindsted. Enkens laugværge Yde Christensen af Hjortnæs, senere Niels Christensen af Hjermeslev, på fraværende arvingers vegne Peder Sørensen af Stenberggaard, senere Peder Pedersen af Mølgaard.

sp9-: 27. jan. 1761 afg. huskone Karen Pedersdatter, forhen gift med sal. Christen Laursen i Vittrup, nu boende i Claus Nielsens gård i Vittrup. Børn: sal. Dorthea Christensdatter, forhen gift med Yde Christensen i Hjortnæs, hendes børn Christen Ydesen og Anne Ydesdatter. Afdødes broder er Friderich Pedersen Ladefoged.

sp9-: 2. feb. 1764 afg. Friderich Pedersen, død i Claus Nielsens gård i Skøttrup, Søskende: 1. sal. Lars Pedersen, forhen i Vittrup, hans søn Peder Laursen i Gaarden i Vittrup. 2. Niels Pedersen Vestergaard i Børglum by. 3. sal. Anders Pedersen, forhen i Skøttrup, hans børn A. Lars Andersen, 30 år, tjener i Aasendrup B. Dillet Andersdatter, 29 år, ugift, senere gift med Terkild Andersen af Skøttrup. 4. sal. Ellen Pedersdatter, forhen gift med Mads Andersen i Skøttrup, hendes børn A. Niels Sørensen i Aasendrup, B. afg. Maren, forhen gift med Simon Mikkelsen i Skøttrup, hendes børn Søren Simonsen og Johanne Simonsdatter, senere gift med Peder Jensen i Sønder Lyngby. C. Anne Madsdatter, gift med Claus Nielsen. 5. Sal. Karen Pedersdatter, forhen gift med Christen Mariegaard i Vittrup, hendes børn A. sal. Dorthe Christensdatter, forhen gift med Yde Christensen i Hjortnæs, Børglum sogn, hendes børn 1. Christen Ydesen, 16 år og 2. Anne Ydesdatter, 8 år, hjemme hos faderen, for hvem Øster Anders Laursen af Skøttrup var værge. 6.Niels Pedersen Vestergaards børn i Vittrup: A. Jens Nielsen, 43 år, for nogle år siden undveget fra godset, det vides ikke hvor han er. B. Anne Nielsdatter, gift med Niels Pedersen i Børglum. C. Ellen Nielsdatter, gift med Mads Andersen i Lønstrup. Afskrift af skifte 30. juli 1745 efter Dorethe Christensdatter i Hjortnæs, gift med Yde Christensen.

sp9-: 23. okt. 1772 afg. Anders Laursen, som tjente sin broder Peder Laursen i Hjortnæs. Søskende: Peder Laursen i Hjortnæs, Johanne Laursdatter, gift med Peder Pedersen Brandt i Emb på Sejlstrup gods, Maren Laursdatter, for nogle år siden rejst sønden for Aalborg, hvor vides ikke.

sp9-: 15. apr. 1791 afg. gårdfæster Peder Laursen i Hjortnæs, gift med Mette Pedersdatter. Børn: Karen Pedersdatter, gift med Jens Iversen af Stade i Serritslev sogn, Maren Pedersdatter, 24 år, Mette Pedersdatter, 22 år, Malene Pedersdatter, 19 år, og Karen Cathrine Pedersdatter, 16 år, alle hjemme. Enkens lavværge gårdmand Christen Thomasen i Stenberggaard,. Afdødes ven og pårørende gårdmand Bertel Christensen i Røgelhede var tilsynsværge. Afskrift af fæstebrev, dateret 17. juni 1762: Peder Laursen, barnefødt i Hedegaard i Vester Brønderslev, fæster gården Hjortnæs i Børglum sogn, som Yde Christensen pga. forødelse af boet er fradømt.

sp9-: 10. aug. 1793 sal. Anders Laursens enke Mette Pedersdatter, fordum af Stenberggaard, nu inderste i Hjortnæs. Arvinger: broderen, afg. Lars Pedersen, hans søn Peder Laursens og hustru Mette Pedersdatters børn Karen Pedersdatter, gift med Jens Iversen i Stade, Maren Pedersdatter, 26 år, Mette Pedersdatter, 24 år, Malene Pedersdatter, 22 år, Catrine Pedersdatter, 19 år, alle 5 den afdødes søskendes børnebørn , Laurs Pedersens afg. datter Johanne Laursdatter, hendes børn Niels Pedersen, 22 år, tjener i byen, Malene Pedersdatter, gift med Peder Sørensen i Emb. Afdødes søster afg. Maren Pedersdatters børnebørn, nemlig den ældste søn Thomas Christensens af Stenberggaard hans efterlevende børn Christen Thomsen, gårdmand i Stenberggaard, og Mette Thomasdatter, gift med Lars Pedersen i Manne, Maren Pedersdatters afg. datter Anne Christensdatters børn Christen Jørgensen, husmand i Stenum, Maren Jørgensdatter, gift med Hans Jensen i Kiedegaard i Jetsmark sogn, og Inger Jørgensdatter, gift med Thomas Sørensen, husmand i Svingelen i Thise sogn, Maren Pedersdatters datter Maren Christensdatter, gift med Hans Olesen, husmand i Manne, Thise sogn, Maren Pedersdatters datter afg. Johanne Christensdatters efterlevende børn Maren Andersdatter, gift med Poul Andersen i Vrensted, i alt 1 søskendebarn og 13 søskendebørnebørn.

sp9-: 9. apr. 1817 afg. gårdfæster Christen Jensen Kvisselholt af Hjortnæs, gift med Maren Pedersdatter. 1 datter Anne Christensdatter, 15 år, hvis værge er gårdmand Christen Sørensen af Stenberggaard, senere Morten Stigsen fra Ringstedbro i Dronninglund sogn.. Enkens lavværge gårdmand Mads Christensen Munk ibidem, senere selvejer Mads Andersen Mølgaard af Tolstrup, senere Niels Mørch fra Kvisselholt i Dronninglund sogn.

STENBJERGGAARD:
sp9-: Anders Jensen, Børglum by. Arvinger: Søsters søn Peder Laursen i Steenberggaard, broders søn Christen Simonsen i Fristrup, søsterdatter Johanne Simonsdatter af Børglum by, gift med Jens Andersen. Jens Christensen af Skøttrup fæster gården og ægter den sal. mands stifdatter Dorthe Nielsdatter. Reg. 4. feb. 1713, fol. 100

sp9-: Kjeld Sørensen, Hjortnæs, reg. 6. juni 1707, g.m. Kirsten Nielsdatter, hvis stiffader Peder Nielsen af Manne i Thise sogn var laugværge, fol. 25. Børn: Søren Kjeldsen, 4 år, hvis formynder var Peder Laursen af Steenberggard.

sp9-: Johanne Andersdatter, Stenberggaard i Børglum, d. 24. jan. 1730, g.m. Peder Laursen. Børn: Laurs Pedersen, Anders Pedersen, Niels Pedersen, Jens Pedersen, Peder Pedersen, alle myndige, samt Maren Pedersdatter, gift, hvis datter Johanne Christensdatter, 8 år gl. er i Stenberggaard, Karen Pedersdatter, trolovet med Niels Nielsen i Hjortnæs, Malene Pedersdatter, og Mette Pedersdatter, den yngste 21 år. Johanne Christensdatters formynder er Christen Lauritsen i Boelet, Øster Hjermitslev. Fol. 124b, 125

sp9-: Peder Laursen, Stenberggaard i Børglum, sk. 4. juli 1737, g.m. afg. Johanne Andersdatter (bl. 124b), fol. 182

sp9-: Kirsten Nielsdatter, Hjortnæs i Børglum, d. 13. apr. 1719, g.m. 1. Kield Sørensen 2. Niels Nielsen Børn: Søren Kieldsen, 11 år, (formynder Peder Laursen, Stenberggaard) Kield Nielsen, 7 år, Maren Nielsdatter, 9 år, Anne Nielsdatter, 5 år, Else Nielsdatter, 2 år, på hvis vegne var nærværende deres morbroder Svend Nielsen i Sønderby, Vrejlev sogn, og deres halvmorbroder Niels Pedersen, ladefoged på Birchelse, da ingen nærmere værge på fædrene side var til. Fol. 2, 5b

sp9-: Kirsten Nielsdatter, Hjortnæs i Børglum, d. 16. juni 1719, g.m. Niels Nielsen. Børn: Søren Kjeldsen, 15 år, Kjeld Nielsen, 7 år, Maren Nielsdatter, 9 år, Anne Nielsdatter, 2 år. Deres morbroder, Svend Nielsen i Sønderby, Vrejlev sogn, og en halvmorbroder, Niels Pedersen, ladefoged på Birkelse, er værger. Formynder for Søren er Peder Lauridsen af Stenberggaard. Fol. 95

sp9-: Anders Pedersen, Stenberggaard i Børglum, d. 20. juli 1754, g.m. Mette Christensdatter, fol. 432

sp9-: Søren Pedersen, Stenberggaard i Børglum, d. 26. juni 1728, g.m. Anne Madsdatter, hvis laugværge er Peder Simonsen i Vanggaard. Børn: Peder Sørensen, 21 år, Mads Sørensen, 19 år, Niels Sørensen, 18 år, Karen Sørensdatter, 12 år. Børnenes kurator er Niels Nielsen i Horsens, og den sal. mands broder, Peder Pedersen i Filholm, nævnes som formynder. Fol. 81

sp9-: 26. juli 1728 sal. Søren Pedersen i Stenberggaard, Børglum sogn, død 26. Juni, gift med Anne Madsdatter. Deres børn: Peder Sørensen, 21 år, Mads Sørensen, 19 år, Niels Sørensen, 15 år, Karen Sørensdatter, 12 år. Lavværge Peder Simonsen i Vanggaard, formyndere for børnene Niels Nielsen af Hjortnæs og afdødes broder Peder Pedersen i Filholm.

sp9-: 4. juli 1737 sal. Peder Laursen i Stenberggaard. Børn: Laurs Pedersen, 46 år, Anders Pedersen, 44 år, Niels Pedersen, 42 år, Mette Pedersdatter, 26 år, sal. Maren Pedersdatter, som var gift med Christen Thomasen i Meilsted, hendes børn Thomas Christensen, 9 år, Anne Christensdatter, 18 år, Johanne Christensdatter, 14 år

sp9-: 10. okt. 1742 sal. Kirsten Nielsdatter i Aasendrup, gift med Søren Kieldsen. Deres børn: Maren Sørensdatter, 9 år, Kirsten Sørensdatter, 7 år, Anne Sørensdatter, 4 år, Niels Sørensen, 2 ½ år. Deres værge Niels Pedersen af Aasendrup. Laurs Kjeldsen i Damsgaard er formynder for Niels, Peder Sørensen i Stenberggaard for pigerne. Sal. Peder Nielsen i Ladegaarden ved Thise var børnenes morbroder.

sp9-: 21. juli 1754 afg. Anders Pedersen i Stenberggaard, gift med Mette Christensdatter. Søskende: halvbroderen Niels Pedersen i Stenberggaard, afg. Laurs Pedersen, forhen i Hedegaard hans børn Anders Laursen, 20 år, i Hjermeslev, Peder Laursen, 16 år, i Stenberggaard, Maren Laursdatter, 22 år, tjener i Aalborg, Johanne Laursdatter, 21 år, i Stenberggaard, Karen Laursdatter, 17 år, tjener i Hjermeslev, søsteren Mette Pedersdatter, gift med Anders Laursen i Korslund, søsteren afg. Maren Pedersdatter i Øster Meilsted hendes børn Thomas Christensen, myndig, i Stenberggaard, Maren Christensdatter, 20 år, i Meilsted, Anne Christensdatter, gift med Jørgen Sørensen i Stenum, Johanne Christensdatter, gift med Anders Jørgensen i Vodskov, Grindsted. Enkens laugværge Yde Christensen af Hjortnæs, senere Niels Christensen af Hjermeslev, på fraværende arvingers vegne Peder Sørensen af Stenberggaard, senere Peder Pedersen af Mølgaard.

sp9-: 23. juni 1766 afg. Else Nielsdatter i Stenberggaard, gift med Søren Andersen. Børn i 1. ægteskab: Søren Pedersen, 19 år, Niels Pedersen, 14 år, Mads Pedersen, 11 år, Kirsten Pedersdatter, 23 år. Med enkemanden: Anne Sørensdatter, 6 år, hvis værge er Jens Sørensen af Skøttrup.

sp9-: 16. aug. 1777 afg. Yde Jensen, gift med Anne Nielsdatter i Steenberggaard, Børglum. Børn: Christen Ydesen, gårdmand i Børglum, Jens Ydesen, 14 år, Niels Ydesen, 13 år, Anders Ydesen, 7 år, alle hos broderen Christen, Karen Ydesdatter, gift med Niels Laursen i Ajstrup på Vraa Gods, Anne Ydesdatter, gift med Jens Andersen i Fristrup, Else Ydesdatter, 16 år, hos broderen, Maren Ydesdatter, hos moderen.

sp9-: 19. jan. 1786 afg. Christen Ydesen i Vanggaard, Stenum sogn. Søskende: Anne Ydesdatter, gift med Melkior Laursen i Vanggaard, halvsøskende Niels Ydesen, 28 år, tjener Niels Vestergaard i Børglum, Svend Ydesen, 27 år, i Staarupgaard, Peder Ydesen, 25 år, tjener Anders Andersen i Vrensted, Dorthe Ydesdatter, gift med Jens Christensen Kjul i Svingelen, Thise sogn på Asdal Gods, Maren Ydesdatter, gift med gårdmand Peder Christensen i Stenum på Asdal Gods, Else Ydesdatter, 34 år, tjener købmand Hr. Niels Søndergaard i Aalborg, Kirsten Ydesdatter, 50 år, tjener Niels Poulsen i Manne, Karen Ydesdatter, 23 år, tjener Peder Jensen Snedker i Aalborg. Beskikket tilsynsværge Jens Nielsen Munk af Stenberggaard. Afdødes morbroder var afg. Friderich Pedersen i Skøttrup.

sp9-: 2. sept. 1787 afg. Mette Christensdatter i Stenberggaard, aftægtskone hos gårdfæster Thomas Christensen, gift med Anne Jensdatter. Brodersønnen Christen Nielsen, der tjener i Manne, 30 år, en afdød broderdatter Margrethe Nielsdatter, hendes 2 sønner Niels Jensen, 19 år, der tjener i Boelet i Øster Hjermitslev, og Jens Christensen, hvis fader Christen Laursen af Bollet var formynder, en halvbroders 2 sønner Jens Jensen, gårdmand i Hjermitslev, og afg. Niels Jensen Bækgaard i Stenum, hvis børn er Maren Nielsdatter, gift med Ole Østergaard i Stenum, og Bodil Nielsdatter, tjenende i Ingstrup Præstegaard.

sp9-: 23. sept. 1790 afg. Thomas Christensen i Stenberggaard, gift med Anne Jensdatter. Børn: Christen Thomasen, 28 år, Mette Thomasdatter, 22 år, begge hjemme. Enkens lavværge velagte Søren Pedersen af Vittrup, Børglum sogn. Formynder for Mette Christen Jensen, gårdmand i Svenstrup sønden Aalborg, i hans forfald Melkior Laursen af Vanggaard i Stenum sogn.

sp9-: 15. apr. 1791 afg. gårdfæster Peder Laursen i Hjortnæs, gift med Mette Pedersdatter. Børn: Karen Pedersdatter, gift med Jens Iversen af Stade i Serritslev sogn, Maren Pedersdatter, 24 år, Mette Pedersdatter, 22 år, Malene Pedersdatter, 19 år, og Karen Cathrine Pedersdatter, 16 år, alle hjemme. Enkens lavværge gårdmand Christen Thomasen i Stenberggaard,. Afdødes ven og pårørende gårdmand Bertel Christensen i Røgelhede var tilsynsværge. Afskrift af fæstebrev, dateret 17. juni 1762: Peder Laursen, barnefødt i Hedegaard i Vester Brønderslev, fæster gården Hjortnæs i Børglum sogn, som Yde Christensen pga. forødelse af boet er fradømt.

sp9-: 10. aug. 1793 sal. Anders Laursens enke Mette Pedersdatter, fordum af Stenberggaard, nu inderste i Hjortnæs. Arvinger: broderen, afg. Lars Pedersen, hans søn Peder Laursens og hustru Mette Pedersdatters børn Karen Pedersdatter, gift med Jens Iversen i Stade, Maren Pedersdatter, 26 år, Mette Pedersdatter, 24 år, Malene Pedersdatter, 22 år, Catrine Pedersdatter, 19 år, alle 5 den afdødes søskendes børnebørn , Laurs Pedersens afg. datter Johanne Laursdatter, hendes børn Niels Pedersen, 22 år, tjener i byen, Malene Pedersdatter, gift med Peder Sørensen i Emb. Afdødes søster afg. Maren Pedersdatters børnebørn, nemlig den ældste søn Thomas Christensens af Stenberggaard hans efterlevende børn Christen Thomsen, gårdmand i Stenberggaard, og Mette Thomasdatter, gift med Lars Pedersen i Manne, Maren Pedersdatters afg. datter Anne Christensdatters børn Christen Jørgensen, husmand i Stenum, Maren Jørgensdatter, gift med Hans Jensen i Kiedegaard i Jetsmark sogn, og Inger Jørgensdatter, gift med Thomas Sørensen, husmand i Svingelen i Thise sogn, Maren Pedersdatters datter Maren Christensdatter, gift med Hans Olesen, husmand i Manne, Thise sogn, Maren Pedersdatters datter afg. Johanne Christensdatters efterlevende børn Maren Andersdatter, gift med Poul Andersen i Vrensted, i alt 1 søskendebarn og 13 søskendebørnebørn.

fp1b-: 188. Fæstebreve og reverser, som siden 1ste maj 1777 ved fæsteforandringer er blevet ubrugelige, 330 stk: (heriblandt) - Hedegaard Laurs Pedersen 14. marts 1726

Døbt 1736 i V.Brønderslev: d. 2 Decembr. døbt et ægte barn, Peder, Laust Pedersens og Maren Andersdatters i Heegaard. Test.: Maren Christensdt, Laurs Sørensen og Søren Andersen, Søren Jacobsen og Maren Jacobsdt. (AO112-)

Viet 1728 i V.Brønderslev: 31. Octob. Brudeviede Laurids Pedersen og Maren Andersdatter. (AO252-)
BØRN (FS-, jf AO- alle født i "Hedegaard", Anne 1741 dog "Øster Hedegaard"):
Anne døbt 24 maj 1739 vbr
Anne døbt 26 mar 1741 vbr
Karen døbt 19 sep 1734 vbr
Maren døbt 10 jul 1729 vbr
Johanne døbt 10 dec 1730 vbr
Anders døbt 5 oct 1732 vbr

fp11-: Side 147, 14. juni 1757, Anders Laursen, før i Vester Hedegård i Vester Brønderslev, hus i Klæstrup på 0-1-3-2 tdr. hk., som Christen Christensen Faarbroe har afstået. Indfæstning 10 rdl.Side 149,

fp11-: 21. sep. 1757, Christen Laursen, Vester Hedegård i Vester Brønderslev på 5-2-1-2 tdr. hk. For indfæstning fri.

fp11-: Side 168, 2. juni 1759, Christen Larsen, forhen i Vester Hedegård, halvgård i Sterup i Jerslev, som Christen Christensen Holt ej længer kunne besidde pga. armod og fattigdom. 3-3-1-1 1/6 tdr. hk. af nr. 9, 12 og 13. Hoveri til Vester Mellerup. For indfæstning aldeles befriet.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen