Oluf Jensen Saltensee af Tystofte

Ref: Kilder: RÅ01-DA1914-
 
Boede: (SKREV SIG 1360) Tystofte, Tjæreby sogn, Sorø amt


I familie med Sophie Holgersdatter

Børn:Helene Olufsdatter Saltensee af Tystofte ((13--) - )


Notater
Hr. Oluf Jensen af Tystofte, nævnes 1326 ligesom faderen blandt vidnerne ved grev Gerts forlening med Sønderjylland, men har ikke beseglet, pantsatte 1348 gods i Hesleby til Niels Urne, var 1351 ridder og gav da en gård i Grimmelstrup i Falster, som han havde arvet efter sin moder, til Sorø kloster for sit lejersted hos sine forfædre sammesteds, pantsatte 1353 sammen med sin søn Johannes Olufsen sin hustrus hovedgård i Broby (Alsted herred) til Hr. Folmer Folmersen, beseglede 1360 den i Kalundborg udgivne reces og en sammesteds af kongen udstedt vidisse og fører hjortevierne i sit segl, skrives samme år til Tystofte, nævens 1361 blandt forloverne for frøken Ingeborgs medgift, var 1376 nærværende på kongens rettering i Næstved, beseglede 1377 kong Olufs håndfæstning; gift med Sophie Holgersdatter. (DA1914-).<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen