Peder Michelsen

Ref: Kilder: sHo-KV14-CP2-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Michel Michelsen (1496 - )
Mor: ukendt NN
 
Født: (15--)
Boede: (1562/1578) Langholt, Horsens sogn, Ålborg amt


I familie med ukendt NN

Børn:Maren Pedersdatter (1580 - )
Søren Pedersen ((15--) - )


Notater
Peder Mikkelsen nævnes på Langholt i 1562 og 1578, og han må antages at have været far til Maren Pedersdatter.

Peder Mikkelsen afløste 1546/62 faderen som fæster af den store gård Langholt i Horsens sogn, hvor han endnu nævnes 1578, da gården blev solgt af Kronen til rigsadmiral Peder Munk. Mellem 1578 og 1610 blev Peder Mikkelsen afløst af sønnen Søren Pedersen og svigersønnen Bertel NIelsen.
Peder var født senest 1520 på Langholt og døde sst. efter 1578; han var søn af Mikkel Mikkelsen og hustru på Langholt. Han blev gift før 1585, men om konen vides intet. Af børn kendes kun Søren Pedersen og Maren Pedersdatter.
Peder Mikkelsen, der i 1530 som storbondesøn blev optaget i det ansete Guds Legems Lav (Papegøjegildet) i Aalborg, efterfulgte mellem 1546 og 1562 faderen som fæster under Kronen af Langholt, hvoraf han svarede en landgilde til lensmanden på Aalborghus på 3 pd. smør, 2 pd. byg, 1 skovsvin og 8 hestes gæsteri, alt omregnet til 10½ tdr. hartkorn.
Frederik II solgte 8. september 1578 Langholt med mere gods på egnen til rigsadmiral Peder Munk til Estavadgaard og bl.a. Hammelmose. Han var barnløs, og da enken Karen Skeel døde 1601, overgik Hammelmose med Langholt til hendes brodersøn Otto Skeel. (sBa- med KV8- som kilde).

CP2- s.292ff: "Per Mickilsen y Langholt" nævnes i tingsvidne 1567 vedr. brugsretten og noget jord der tilhørte Sundby kirke.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen