Maren Stefansdatter

Ref: Kilder: KBvn-
 
Født: (17--)
Boede: Hassinggård, V.Hassing sogn, Ålborg amt
-: (1743/1744) V.Hassing Kro, V.Hassing sogn, Ålborg amt


I familie med Christen Thomsen (1714 - 1767)

Vielse: 27-11-1744 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Børn:Stefan Christensen (1745 - 1814)
Thomas Christensen (1749 - 1815)


Notater
Trolovet i Vester Hassing 27.11.1744: Christen Thomasen i Hass[inggaard] og husholderske i ...hassing Kroe nafn[lig] Maren Stepha[nsdatter]. Deres forlovere vare Thomas Jensen i Hassing[gaard] og Bertel i Kiæsgaard. Ægteviede ... [dato slidt væk].

En Zidsel Brøndlund, Stephan Brøndlunds datter, var fadder ved Maren Stephansdatters søn Stephan Christensens dåb i V.Hassing i 1745. Zidsel var datter af Stephan Lauritzen (Brøndlund) og Dorethe Hansdatter Budtz, døbt i Aalborg Budolfi 10.11.1725. Stephan Lauritzen og Dorethe Budtz havde også en datter Maren, døbt 31.12.1727 i Budolfi kirke (igi-), samt døtrene Mette født 1723 og Lorentze født 17xx. Desuden nok en datter Maren født 1724. Jf. Pers.Hist.Tidskrift (12.r bd I, 1946) er begge døtre Maren døde som små (og har således intet med Christen Thomsens hustru at gøre).

Efterset døbte 1730-6 og døde 1730-1813 for Maren Stephansdt/fd. Maren Stephansdatter ses ikke umiddelbart død i V.Hassing 1749-1813 (gennemset 1 gang), med mindre hun er den MS bgr. Dom.1.p.Trin.1788: Enke Maren Steffensdt ibid (V.Hassing), 79 år. Hun findes dog ikke i FT-1787 V.Hassing. Hendes mand Christen Thomsen døde i 1769.

Blandt fadderne til Maren Stephansdts søn Stephan Christensen i 1745 var Niels Ørsnies og dennes datter Else Marie. Niels Ørsnes (Ørnes) var også fd 1745 hos sognepræsten Ole Agerholms datter Maren Pops dåb, sammen med bl.a. sognepræsten i Ulsted Peiter Esbeck.
Niels Ørsnes var også fadder 1748 ("Seigneur Niels Ørsnes her i byen" dvs nu i V.Hassing), hos Mons. Ole Mønsters og Christence Pedersdts barn.
Niels Ørsnes' datter Else Marie Ørsnes var fd 1749 hos Rasmus Smed og Maren Christensdatters søn Peder Christian (øvr. faddere: præstens kone Birgitte Aspach, Christen Peber, Hans Hjort Tambour, Peder Madsen nør i byen).
Begravet 1765 i V.H.: gl. Christen Andersen(?) fra Ørsnesses i V.H., 70 år.

Maren Stephansdatter fadder i Vester Hassing:
1743 12/5 hos soldat Niels Sørensen Lunberg og Anne Dorothe Pedersdts barn Peder. Maren Stephansdatter var da "i det nye Kroe".
1743 22/12 hos Svend Sadelmager og Anne Hansdt(?)s barn her i byen, Anna Sophie: Maren Stephansdatter og Anne Jensdt i Toftegaard, Lauritz Madtzøn, Niels Madtzøn og Niels Pedersen i Skorstens gaarden, alle her af byen.
1744 05/01 hos Sal: Michel Christens[en] som boede i Hecken og hans efterladte Enke Dorete Pedersdatters Barn i V:Hassing, N: Karen. Faddere: Kroe Pigen [eller Piger] i V.Hassing Maren Stephansdatter og Maren Nielsdatter Hougaard. Søren Madsen i Peber-Bierringen, Niels Madsen Sterch i V: Hassing, Svend i Hecken i VesterHassing. [nævnte Maren Nielsdt Hougaard er vist den Maren Nielsdatter tienendes i V.Hassing Kroe, som samme dag den 5/1 var fadder for Mads Larsen (som tjente Degnen Peder Thomesen) og hans trolovede hustrues Karen Nielsdts barn Lars. Der var flere kro-folk blandt fadderne her: "Mads Svendsen og Ole Pedersen, begge tienendes i samme kroe"
1744 10/5 hos Skoleholder Peder Olufsen og Anne Sørensdts barn Giertrud: "Christen Nielsøn Skalstrups h: her i byen, og Maren Stephansd i Kroeret, Niels Justsøn i Grydelund, Niels Nielsen og Jens Andersen, begge nør i byen".
(1745 6/1: "Tambouren Hans Jørgensen Hiortes og Anne Chathrine Mortensdt Bejers Barn her i VH by, Nicolaj. Faddere: Schergant Peder Rasmussens kone i Horsens, Maren Nielsdatter tienendes i det Priviligerede kroe her i byen, (...)").
1745 6/1 fd hos tambouren Hans Jørgensen Hiortes og Anne Cathrine Mortensdt Bejers barn fra V.H. by, Nicolaj (bl. Fadderne også: Maren Nielsdt tienende i det priviligerede kroe her i byen).
1745 hos Peder ...asen og Bodil Jensdts søn Niels i V.Hassing.
1747 hos Hans Hjort og Ane Cathrine Mortensdt i ... (VH): "Christen Thomsens hustru Maren Stephansdatter..."
1749 13/7 hos Bertel Pedersen og Bodil Thomasdts barn i Kærsgard Peder. Fd: Christen Thomsens kone i Hassinggaard Maren Stephansdt og den store pige Maren Hougaards, Jens Thomasen i Hassinggaard, Niels Justsen i Grydelund, Niels Pedersen nør i byen.
1749 19/10 hos Niels Pedersen og Magrete Nielsdts barn i Skorstensgaarden, Niels. Fd: Christens kone i Hassinggaard Maren Stephansdt, Else Magrete Nielsdt i Hougaarden, Niels Madsen Stech, Niels Nielsen i Hougaarden og Peder Pedersen soldat (som ved næste dåbsindførsel benævnes "i Skorstensgaarden").

Mette Stephansdatter (Brøndlund) fadder i Vester Hassing:
1743 23/9 hos Mons. Oluf Christensen Mønster og hans kæreste Mad. Christendtze Pedersdt Vinum deres søn Peder Hauch. "Mette Stephansdatter Brøndlund fra Aalborg". Blandt fadderne også "Mons. Stephan Lauridsen fra Aalborg" (altså uden Brøndlund-tilnavnet).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen