Jens Jørgensen

Ref: Kilder: KBfkvwd-sJo-
Far: Jørgen Jensen (1708 - 1777)
Mor: Lisbeth Sophie Jensdatter (1719 - 1778)
 
Født: 1740 Krabdrup, Hellevad sogn, Hjørring amt
Død: 28-11-1808 Trøgdrup, Hellevad sogn, Hjørring amt
Begravet: 04-12-1808 Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring amt
Boede: (1777/1799) Klemgård, Hollensted, Hallund sogn, Hjørring amt


I familie med Maren Pedersdatter (1739 - 1777)

Vielse: 21-11-1773 Hallund, Hallund sogn, Hjørring amt
Børn:dødfødt NN (1774 - 1774)
Christen Jensen (1776 - 1776)


I familie med Kirsten Andersdatter (1757 - 1799)

Vielse: 23-11-1777 Hammer, Hammer sogn, Ålborg amt
Børn:Maren Jensdatter (1778 - 1780)
Lisbeth Jensdatter (1780 - )
Karen Marie Jensdatter (1782 - )
Jørgen Jensen (1786 - )
Maren Kirstine Jensdatter (1788 - )
Anders Jensen (1791 - )
Jens Jensen (1795 - 1802)


Notater
Faddere ved Jens Jørgensens dåb: begge brødre Christen Jensen'er af Sd.Ravnstrup, Niels Laursen i Trøgdrup, Johanne Jensdt ibid, Maren Levisdt af Tranholm bar barnet.

Konfirmeret af Aspach Dom. Qvasimod. 1759, var da af Krabdrup.

Boede i maj 1777 i Klemgaard, Hollensted i Hallund sogn.

OBS! Skal ikke forveksles med den Jens Jørgensen i Krabdrup (vistnok østre sted), født ca. 1756, gift med Karen Marie Nielsdt, datter af Niels Nielsen i Krabdrup.

Begravet 1808 i Hellevad: Død d 28 Nov. Almisselem af Hallund Sogn Jens Jørgensen opholdende sig i Trøderup hos Ole Christiansen, 70 Aar, begravet d 4de December 2den Advent Søn.

Jens Jørgensen, ungkarl af Krabdrup, blev i 1773 gift med enkekonen Maren Pedersdatter i Klemgaard i Hollensted (Hallund sogn), og overtog derved fæstet af gården. De havde foruden et dødfødt barn (1774) sønnen Christen der døde kort efter fødslen i 1776. Maren Pedersdatter døde allerede i 1777, 38 år gammel.

Jens Jørgensen giftede sig igen i 1777 med Kirsten Andersdatter fra Vodskov i Hammer sogn. Forlovere var hans bror Peder Jørgensen der boede i Store Tranget i Voer sogn, og Laurs Jensen fra Vodskov.

Kirsten Andersdatter døde i 1799 46 år gammel (kaldes fejlagtigt Laursdatter i kirkebogens begravelses-indførsel), og Jens Jørgensen boede herefter som almisselem i Hallund, og døde i 1808 hos Ole Christiansen [gift med søsteren Maren] i Trøgdrup hvor han opholdt sig.

Kjølskegaard Skifteprotokol 1776-1835 (folio 26b): Maren Pedersdatter død 1777:
Skifte Forretning efter afgangne Maren Pedersdatter Klemgaard i Hollensted. Anno 1777 den 30te Juni som rette Tredift Dagen efter Dødsfaldet var mødt udi Hallund Sogn Hollensted Bye, paa Skifte forvalteren velædle Madame Lycke til Kiølskegd hendes Veigne Peder Jensen fra bemeldte Kiølskegd hos fæste gaardmanden Jens Jørgensen Klemgaard for der efter hans hustrue Maren Pedersdatter, som ved Døden var afgangen, at begynde og fremme et lovlig Skifte imellem benæfnte Enke Mand Jens Jørgensen paa den ene Side, og den afdødes efterlevende nærmeste Arvinger, siden hun ingen Børn har sig efterladt, der efter beretning skulde være, et heel Sødskende-Barn Hans Christensen boende i bemeldte Hollensted Bye, et ditto Johanne Christensdatter hos sin Broder fornefnte Hans Christensen, et ditto Maren Christensdatter forhen i Ægteskab med Jens Jørgensen Nørgaard i bemelt Hollensted, som er død og efterlod sig en Søn Christen Jensen - 13 Aar, 1 Ditto Jørgen 10 Aar, hjemme hos Faderen, fornefnt Jens Jørgensen Nørgaard, alle paa den anden Side, paa hvis Veigne [var] tilstæde bemelt Hans Christensen, og som Vurderingsmænd var tilstæde Peder Christensen af Hebbelstrup, og Peder Rasmussen af Østenkier udi Hvilse [Hvilshøj], samt Enkemanden (...).

DDD-1787 Hallund Sogn, Hollensted Bye:
Jens Jørgensen, 49, Gift, Hosbonde, ½ Gaards Mand,
Kiersten Andersdatter, 32, Gift, Mad-Moder, ,
Litzbet Jensdatter, 7, Ugift, 1 Datter alle i 1ste Ægteskab, ,
Karen Jensdatter, 4, Ugift, 2 Datter alle i 1ste Ægteskab, ,
Jørgen Jensen, 1, Ugift, 1 Søn alle i 1ste Ægteskab, ,
Simon Larsen, 22, Ugift, Tieneste Karl, ,
Karen Hansdatter, 19, Ugift, Tieneste Pige, ,
Jens Pedersen, 11, Ugift, Hyrde Dræng, ,

DDD-1801 Hallund sogn, Hollensted Bye, 3:
Jens Jørgensen, 62, Enkemand, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer,
Elisabeth Jensdatter, 21, Ugift, Mandens Barn, -,
Jørgen Jensen, 14, Ugift, Mandens Barn, -,
Maren Kierstine Jensdatter, 12, Ugift, Mandens Barn, -,
Anders Jensen, 8, -, Mandens Barn, -,

Obs ikke at forveksle med denne:
DDD-1801 Hellevad, Kradderup, 1:
Jens Jørgenssen, 45, Gift, Mand, Gaardfæster og Bonde,
Karen Maria Nielsdatter, 39, Gift, Kone, -,
Anna Maria Jensdatter, 12, -, deres Ægte Barn, Andgaae De ?? Pige,
Mariana Jensdatter, 6, -, deres Ægte Barn, -,
Christen Nielssen, 35, Gift, Tjenestekarl, -,
Laurs Pederssen, 20, Ugift, Tjenestekarl, -,
Kiersten Pedersdatter, 30, Ugift, Tjenestepige, -,
Anna Christensdatter, 71, Enke, Konens Moder, Nyder Ophold.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen