Christen Christensen

Ref: Kilder: sHo-tb04-
Erhverv: Fæstegårdmand
 
Født: omkring 1610
Boede: (1640/1664) Hjartisgård, Allerup, Hellevad sogn, Hjørring amt


I familie med Maren Laursdatter ((16--) - )

Børn:Simon Christensen (1645 - 1710)


Notater
Christen Christensens herkomst kendes ikke. Han er i matriklen fra 1664 opført som fæster af Hjartisgård i Allerup (Hellevad), af hartkorn 5 tdr. 1 skp. 3 fjdk. 1 alb. Gården ejedes af Jacob Lindenov til Hundslund Kloster, og den årlige landgilde hertil bestod af 3 tdr. byg, 3 tdr. havre, et svin, to gæs og 2 mark havre gæsteri. I 1688 ses fæstet på gården at være overgået til sønnen Simon. (sHo-).

tb04- 21/7 1636. ** Christen Christensen i Allerup lod fordele Niels Mortensens hustru Maren Tomsdatter i vester Brønderslev for 11 mk, som hendes sl husbond Niels Hansen iflg brev skyldte ham, da han blev henrettet

Hjartisgaard: ses ej i Henrik Pedersen: De danske landbrug, der er baseret på 1688-matriklen.

tb04- 25/4 1639. ** Hjart Hjartsen i Allerup. navng har forligt ham og hans søn Jep Hjartsen om arv efter hans mor sl Margrete Tomsdatter (79a)

tb04- 2/5 1639. ** Jep Hjartsen i Allerup æskede af hans far Hjart Hjartsen sst al hans arv efter hans sl mor Margrete Tomsdatter

tb04- 30/5 1639. ** Jep Hjartsen i Allerup stævner Hjart Hjartsen sst, som er hans far, for dom, om han ikke bør betale ham hans mødrene arv. tingsvinde 21/5
fremlægges (105a) dom: at betale inden 15 dage etc

tb04- 20/6 1639.** Jep Hjartsen i Allerup. Hjart Hjartsen sst lovede hans søn Jep Hjartsen at betale ham hans rest mødrene arv til mikkelmesse, og det afkald Jep Hjartsen giver ham i dag, skal ikke forhindre det
** Hjart Hjartsen i Allerup. Jep Hjartsen sst gav hans far afkald for arv efter hans sl mor Margrete Tomsdatter, som boede sst (122b) afkald fortsat

tb04- 9/1 1640. ** på Jørgen Ahrenfelds vegne stævnes Jens Jensen i Allerup Niels Christensen Søren Laursen og Christen Christensen i Hjortgård sst for dom angående træ, som de har hugget i hans fællesskov i Allerup skov. på begæring opsat 1 måned

tb04- 15/5 1640. ** Christen Christensen i Allerup (79a) navng vidner, at han kun beboer et boel, som skylder årligt 3 tdr byg

tb04- 22/10 1640. ** Christen Christensen i Allerup stævner Christen Pedersen foged på Kølskegård for at tage syn på Christen Nielsen, som tjente Peder Pedersen i Hallund, hans sår og skade. han er i husbonds bestilling (212a) opsat 8 dage

tb04- 5/11 1640. ** Christen Christensen i Allerup. syn på Christen Nielsen, som tjente Peder Pedersen i Hallund, hans sår og skade i Mads Sørensens hus i Brønderslev. Christen Pedersen foged på Kølskegård stævnes

tb04- 19/10 1643. ** Christen Christensen i Allerup et vinde (241a) navng, som mindes op til 50 år, vidner at de mænd, der har boet og de, som nu boer på gårde og boel på KM stavn under Sejlstrup len, har aldrig givet penge for den vedagen, som de nu tiltales for. fortegn (241b) samme sag

OBS!!! ovenstående tyder på at der var 2 Christen Christensen'er i Allerup, den anden (ældre) måske smed.

tb04- 18/10 1649. ** Svend Nielsen i Hvilshøj stævner Christen Christensen Hjort i Allerup for dom angående en stud, som han købte og betalte (280b) men han forholdes stud og penge. opsat 6 uger

tb04- 22/11 1649. ** Svend Nielsen i Hvilshøj. navng vidner, at han købte en sorthjelmet stud af Christen Christensen Hjort i Allerup (311a) som han betalte, men den forholdes ham

tb04- 29/11 1649. ** Svend Nielsen i Vestergård i Hvilshøj med 6 ugers opsættelse stævner Christen Christensen Hjort i Allerup for dom angående en stud, Svend Nielsen købte af ham for 8 dlr som ting 18/10. tingsvinde 22/11 fremlægges. Christen Christensen fremlægger tingsvinde af Hundslund birketing 17/11 angående forlig (327b) om 2 stude, Svend Nielsen købte af Christen Christensen, hvoraf den ene døde. dom: Christen Christensen bør betale eller lide tiltale (328a)

tb04- 15/8 1650. ** Christen Christensen i Allerup. syn på Christen Christensen i Østergård i Allerup hans datter Anne Christensdatter hendes sår (228a)
** Christen Christensen i Allerup et vinde. syn på skade i hans rug
** Christen Christensen i Allerup et vinde. navng vidnede, at Svend Tomsens datter Mette Svendsdatter slog på Christen Christensens børn i Østergård Anne og Maren Christensdatter sst

tb04- 7/11 1650. ** Laurs Nielsen i Brønderslev på husbonds tjener Christen Christensen i Allerup hans vegne stævner Mette Svendsdatter i Allerup for dom og sigtelse angående hendes sårmålsbøder for den skade, hun gjorde hans døtre Anne og Maren Christensdatter. opsat 1 måned

tb04- 21/11 1650. ** Laurs Nielsen i Brønderslev på husbonds tjener Christen Christensen i Allerup hans vegne. Christen Christensen beskyldte Mette Svendsdatter i Allerup, for hun slog hans 2 døtre Anne og Maren Christensdatter, som synet omtaler
** Svend Tomsen i Allerup et vinde. Mette Svendsdatter i Allerup vidnede, at Christen Christensen i Allerup hans kvæg gik i Svend Tomsens rugager på Allerup mark, og hans 2 døtre Anne og Maren (301a) stod i hver ende af ageren, og da hun ville tage kvæget med hjem, tog de kvæget fra hende mod hendes vilje, og de slog hende og gjorde hende den skade, synet omtaler. Christen Svendsen i Skovgård og Tomas Svendsen i Hals vidnede det samme
** Svend Tomsen i Allerup tillyste Christen Christensen i Allerup hans 2 døtre Anne og Maren Christensdatter hver et fuldt ran for det kvæg, de tog fra hans datter Mette Svendsdatter, og som tilhørte Christen Christensen, som havde indtaget det på skade i en rugager (301b) samme sag

tb04- 14/9 1665. ** Anders Kjærulf i Trøgdrup på Hellevad kirkes vegne med opsættelse 3/8 stævner Jens Christensen i Østergård i Allerup for dom angående hans fæste af 3 pd smør årligt af den bolig, han påboer, til kirken, og mener han bør fæste den, hvis han vil bruge og besidde den (120b) Jens Christensen fremlægger 2 stedsmålsbreve 4/2 1657 på halvparten af den gård, hans far Christen Christensen påboer og 4/4 1665 på den halvgård i Allerup, hans far hidtil har påboet. dom: da kirken ingen rettighed har haft til stedsmål, lider han ikke tiltale (121a) samme sag
** Anders Kjærulf i Trøgdrup på Hellevad kirkes vegne med opsættelse 3/8 stævner Jens Christensen i Allerup for et par vokslys, som hans far Christen Christensen skyldte kirken, og som han har annammet ved skifte efter hans sl mor Anne Tomsdatter samt for smørskyld (121b) Jens Christensen tilbyder vokslysene og 3 rdl for 3 pd smør. dom: da han tilbyder at betale, kan han ikke dømmes til at lide tiltale
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen