Peder Nielsen Kjærulf Damsgaard

Ref: Kilder: KBd-CK5-KS2-sJCN-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Niels Baggesen Kjærulf (1592 - 1672)
Mor: Johanne Pedersdatter Kjærulf (1610 - 1688)
 
Født: omkring 1638
Død: 1715 Hebbelstrup (V.), Hallund sogn, Hjørring amt
Begravet: 11-12-1715 Hallund, Hallund sogn, Hjørring amt


I familie med Else Madsdatter (1660 - 1731)

Vielse: 27-06-1686 Hallund, Hallund sogn, Hjørring amt
Børn:Niels Pedersen Kjærulf Damsgaard (1687 - )
Jens Pedersen Kjærulf Damsgaard (1688 - 1752)
Laurs Pedersen Kjærulf Damsgaard (1691 - )
Christen Pedersen Kjærulf Damsgaard (1695 - 1772)
Johanne Pedersdatter Kjærulf Damsgaard (1699 - 1763)
Else Katrine Pedersdatter Kjærulf Damsgaard (1700 - )


Notater
Begravet i Hallund 1715: Peder Nielsen Damsgaard i Vester Hebbelstrup 77 år (KB-).

Peder Nielsen Kjærulf antog navnet Damsgård efter sin fædrene gård. Han er dog nok ikke født her, idet han ifølge kirkebogens aldersangivelse ved begravelsen er født omkring 1638, og forældrene kom først til Damsgaard i 1642. Aldersangivelsen ved begravelsen kan dog også sagtens være unøjagtig og sat for højt.
Hebbelstrup var tidligt i middelalderen blevet delt i to dele, Vester og Øster Hebbelstrup. Vester Hebbelstrup var i bonde-selveje (Jep Christensen), og blev efter Klemensfejden i 1534 konfiskeret af kongen. Øster Hebbelstrup lå derimod til Børglum Kloster, og gården gik som alt andet kirke- og klosterejendom over til kongen (Kronen) i forbindelse Reformationen i 1536.
Fæsteren af Vester Hebbelstrup var i midten af 1500-tallet Peder Jensen fra Burholt i Øster Brønderslev sogn (ane 6096=1474); se denne vedr. Hebbelstrup i ældste tider). Efter ham deles deles gården i 2 halvdele, hvoraf Peder Jensens søn Jens Pedersen (se ane 3048) i Burholt fik den ene part (A), og Anders Jensen Kjærulf (se ane 736) i Kornumgaard i Vester Brønderslev sogn fik den anden (B), - han var vist gift med en datter af Peder Jensen.
Jens Pedersen var død før 1568, og hans arvinger anføres som ejere af den halve V.Hebbelstrup. Gården gik vist omkring 1600 ud af bondeeje, og opkøbtes af rigsråd Otte Skeel til Hammelmose, og med hans datter Karen Skeel kommer den til Steen Holgersen Bille til Bangsbo og Burholt mm., og den forbliver da fæstegård under Burholt til ind i 1800-tallet. Fra 1631 var den fæstet af medlemmer af slægten Mørk (af Bjørum i Vadum sogn). Efter den sidste af disse, Jens Mørk, der døde før 1712, overgik fæstet til Peder Nielsen Damsgaard.
Han blev 27. juni 1686 gift i Hallund med Else Madsdatter, der var datter af Mads Nielsen og Karen Olufsdatter (se ane 94-95) i den anden V.Hebbelstrup-halvgård (B-parten).
Den 23. juni 1707 tiltaltes Peder Damsgaard og hans hustru for vold og utilbørligt forhold mod sognefoged Ove Hansen i Hallund By.
Peder Damsgaards søn Christen Pedersen Damsgaard overtog 1715 fæstet af V.Hebbelstrup efter faderen. Hans datter Maren Christensdatter Damsgaard (født 1741, død 18..) var gift 1769 i Hallund Kirke (men med kongelig bevilling til stuebryllup) med Svend Bodelsen (født 1740, vist søn af Bodel Svendsen i Hvilshøj). Svend Bodelsen brugte efter sin svigerfar V.Hebbelstrup (A-part) sammen med sin hustrus bror Peder Christensen Damsgaard, og han døde her 1793. Han havde 3 børn: Christen født 1770, 1801 ejer af V.Hebbelstrup (A); Karen født 1773, gift med møller Søren Albrechtsen i Hjermeslevgaard; og Bodel født 1783, død 1794.
Efter Svend Bodelsen blev hans hustru Marens brodersøn Jens Pedersen Damsgaard (født 1764, ses ikke død i Hallund) fæster af gården.
I 1801 blev V.Hebbelstrup (A-part) yderligere opdelt i to dele. Den ene del, som i matriklen af 1844 fik nr. 1a, havde i gammel hartkorns-ansættelse 3-2-3-1, og fik i ny ansættelse hartkorn 2-3-2-0. Den blev købt til selveje af Christen Svendsen, søn af den tidligere fæster Svend Bodelsen. Christen Svendsen døde 1834 og efterfulgtes af sin svigersøn Carl Poulsen. Den anden halvdel af V.Hebbelstrup (A) blev udstrykket i tre dele og solgt fra Burholt omkring 1840. Parcellerne fik matrikelnumrene 1b (ny hartkorn 1-2-2-3), 1c (ny hartkorn 0-2-3-11/2) og 1d (ny hartkorn 0-0-2-1/2), og de beboedes i 1844 af henholdsvis Søren Jensen Dam, Peder Sørensen og Niels Nielsen, af hvilke de to sidstnævnte var husmænd. Den anden halvdel af V.Hebbelstrup A fik matrikel nr. 2 med ny hartkorns-ansættelse 4-6-2-21/2. Den brugtes 1844 af fæsteren under Burholt Lars Terkildsen. (CK5-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen