Mads Jensen Munk

Ref: Kilder: DA1905/15r-VFr-
Far: Jens Nielsen ((13--) - )
Mor: NN Johansdatter? ((13--) - )
 
Født: (13--)
Boede: Visborggård, Visborg sogn, Ålborg amt


I familie med Karen Jensdatter Udsen (1400 - )

Børn:Jens Madsen Munk (- 1501)


Notater
Mads Jensen til Visborg, nævnes 1422, var 1426 i Randers Medudsteder af et Vidne og 7.Jan.1442 nærværende på Viborg Landsting; gift med Karen Jensdatter (Udsøn) til Kollerup (Galten Herred). (DA1905-)
Mads (Mattis) Jensen nævnes til Visborg 1439 og i et Landstingsvidne dat. 7/1 1442. Han var gift med en Datter af "Sorte Jens", dvs. Johannes Lavesen til Kollerup 1386-88 (Hadbjerg Sogn, Galten Herred), hvilken også en Tid ejede Sostrup (nu Stamhuset Benzon). (...). (VFr-).
Om slægten Munk:
Af Navnet Munk har der levet en Række forskjellige Slægter i Danmark, men mest bekjendt og udbredt var de 3, som førte henholdsvis 3 Roser, en Guld-bjelke i rødt Felt og på Hjelmen 2 Vesselhorn med samme Mærke, - altså ganske som Slægten Kirts Våben, (...) - og endelig en med en Vinranke belagt Sølv-bjelke i blåt Felt og på Hjelmen to jernklædte Arme holdende et guldrammet Speil. (...). De sidste to Slægter regnes dog vist med Urette for to forskjellige Slægter - de Bjelke- og de Vinranke-Munk'er -; thi Vinranken er kun et betydningsløst Ornament, der for Vinranke-Munk'ernes Vedkommende heller ikke altid findes i de ældste Sigiller, ligesom også disses Hjelmtegn oprindelig var 2 bjelkebelagte Vesselhorn. Vinranken forekommer forøvrigt alt i det ældste kjendte Sigil med Bjelke-Våbnet: Høvedsmanden på Reval Saxe Aagesens fra 1259. Om han er Stamfader til alle de Slægter, der siden førte Bjelken - Bjelke- og Vinranke-Munk'er, Roed og Kirt (Guld-bjelke i Rødt), (...), Brok (...), Lykke (vinranket Sølv-bjelke i Rødt, (...)), Krabbe (Sølv-Bjelke i Rødt), Kande og Sommer (SølvBjelke i Blåt) osv. osv. - er vel tvivlsomt; men det må dog fremhæves, at alle disse Slægter høre hjemme i Nørrejylland, tildels i de samme Egne, og navnlig er der Grund til at formode, at de Bjelke- og Vinranke-Munk'er og de Lykke'r ere af samme Stamme, (...).
Men har Bjelke-Våbnet således været knyttet til flere forskjellige Slægtnavne end Munk, så har dette Narn omvendt også været knyttet til en hel Række andre Våbenmærker, altås været ført af mange forskjellige Slægter, som dog mulig have havt Forbindelse på mødrene Side. Dette var ialfald Tilfældet med den bekjendte, i det 17.Årh. uddøde Slægt Munk, der førte 3 Roser; den var en Linie af Slægten Lange, som i det 15. Årh. havde antaget Navnet Munk efter sin Stammoder, der var af de Bjelke-Munk'ter. Til Gjengjæld førte nogle Medlemmer af de Bjelke-Munk'er deres mødrene Slægtnavn Due. Mere enestående er det, at Hr. Anders Offesen (Hvide) til Bjørnsholm 1418 gav 2 Brødre, Svenning og Mikkel Andersen, dem han havde hjulpet til adelig Frihed, sin Moders Skjold og Hjelm med sig, altså de Vinranke-Munk'ers Våben. Dette Våben førtes af disse Brødres Afkom, skjønt Brødrene selv synes at høre til den på Mors bosatte Slægt Vinter, hvis Våben var en siddende Bjørn. Man fristes til at tro, at disse Brødre stammede fra et mindre standsmæssigt Ægteskab, som Hr. Anders Offesens Moder mulig i sin Enkestand har indgået.
De Bjelke-Munk'er uddøde i første Halvdel af det 16.Årh., de Vinranke-Munk'er først langt op i det 18. (DA1905-)<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen