Lisbeth Sophie Jensdatter

Ref: Kilder: KBfd-sØl-sJo-sp1-
Far: Jens Nielsen (1662 - 1732)
Mor: Maren Pedersdatter (1679 - 1752)
 
Født: 1719 Trintved, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Død: 1778 Krabdrup, Hellevad sogn, Hjørring amt
Begravet: 19-07-1778 Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring amt


I familie med Jørgen Jensen (1708 - 1777)

Vielse: omkring 1737 Dronninglund, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Børn:Jens Jørgensen (1738 - 1739)
Jens Jørgensen (1740 - 1808)
Peder Jørgensen (1743 - 1791)
Jacob Jørgensen (1746 - 1812)
Christen Jørgensen (1748 - 1837)
Jens Jørgensen (1750 - 1755)
Simon Jørgensen (1753 - 1840)
Mette Marie Jørgensdatter (1755 - )
Maren Jørgensdatter (1758 - 1841)
Anne Jørgensdatter (1761 - 1831)


Notater
KB-: Døbt Dom. 16 a SS.Trinit. 1719 Jens Nielsen og hans kone Maren Pedersdt i Trintveden, Lisbeth Sophie. Faddere: Niels Jensen i Østerdorf, Frands i Kjældbak, Christen i Tveddergaard, Kirsten, Vester Jenses kone i Melholtgaard og Birgitte Gundesdt(?)* i Løgtholt.
*) Vel = Birgitte Kirstine Gundersdt af Østermølle begr. 1746, 46 år. Var gift i 23 år med en Peder Madsen og fik 6 børn (KB-).

Vielser Dronninglund sogn før 1749 mangler i kirkebogen.

Begravet 1778 i Hellevad: Lisbeth Sophie Jensdt fra Kraderup, 60 Aar.

Kjølskegård Gods skifteprotokol (sp1-):
Skifte forretning efter afgangne Elisabeth Sophie Jensdatter i Krabdrup.
[Folio 33]
Anno 1778 den 16 Juli mødte paa Skifteforvalteren Velædle Madamme Lyche til Kiølskegaard hendes Veigne Peder Jensen fra bemelt Kiølskeg. udi Krabdrup i Hellevad Sogn i det vesterste Stæd for der efter sammesteds sidste Beboer afgangne Jørgen Jensens Enke nafnlig Elisabeth Sophie Jensdatter [Folio 33b] som i gaar eftermiddag ved Døden var afgangen, at opteigne og registrere hendis efterladenskaber og hvad ved Stædet fandtes, til nermere(?) skifte og Deeling tredift Dagen efter den afdødes efterlevende Børn og arvinger deres 5 Sønner og tre Døttre, af hvilke den ældste Søn Jens Jørgensen boende i Hollensted, og den yngst Dito Simon Jørgensen, samt alle Døttrene vare tilstæde. Som Vitterligheds Mænd var ogsaa nærværende Niels Nielsen af Krabdrup og Grægers Laursen af Smede-huuset, og blev da med registreringen begyndt og fortfahret som følger:

I DAGLIG STUEN
1 fur Bord paa aaben Foed med Skuf under
2de Bænke
4 Stk Hylder
1 Jern Bielægger
4 Stk Træe Stoele med halm Sæde
1 fur Deigne Trug
1 lidet fur Skab med laas og hængsel, deri fandtes ej noget
1 stk af et gl. ..ge? Skab med et Rom? [rum?]
1 lidet fur Skab med 2 Døre og een Skuffe, deri ej noget
10 stk Træe melke Bøtter
1 Steen Krus med tin Laag
1 gl. messing Stag
1 gl. Lampe
1 gl. Spindrok
1 heel fur Sengestæd med et gl. guul omhæng og Dito Kappe, derudi Klæder
1 gl. blaae og rødstribet olmerdugs overdyne
1 hvid olmerdugs under Dito
1 Blaae og hvid Bolster hovedpude
1 par blaargarns Lagner

paa Hyrdens Sæng: 1 blaae og hvid olmerdugs overdyne
1 gl. hvid olmerdugs underdyne vaar
1 gl. sort og hviid hovedpude
1 par gl. Blaargarns lagner

Paa Pigernes Udskud seng: 1 grønblaae og hvid stribet overdyne
1 gl. graae vadmels underdyne vaar
1 gl. blaae og hvid olmerdugs hoved pude
1 par gl. blaargarns Lagner
1 gl. Skind?? Sold og
1 gl. haar Tims
1 gl. Ildpande

I ET LIDET KAMMER UDI SØNDRE SIIDE AF STUEN:
2 gl. Eege? ..? ½ tønde
1 gl. fur kerne og
én dito flød bøtte
1 Sinups? Qværn
1 bunden halm Gryn Kube(?)
1 gl. Trae Spand
3 stk Hylde fiell
1 liden Staal gryde
1 lidet gl. drikke? Trug
1 gl. Skag?? Foed? og
en gl. otting

I STUEN VESTEN FOR
1 lang fur Bord paa aaben Foed
1 gl. fur for..?
2 fur Benke
1 fur Hylde
5 stk røde Steen fade
1 halv fur Sengestæd næst Døren, med
4 stk taulet omhæng og en kappe, derpaa:
1 grøn(?) rød og hvid stribet olmerdugs over Dyne
1 gul stribet bloster under dito
1 dito hoved Pude med overtræk
1 par hørgarns Lagner
1 Side? Sengestæd med 2 stk Omhæng og 1 Kappe, derpaa:
1 blaae og hvid olmerdugs

[Folio 34]

Over dyne
1 hvid Vadmels under ditto
1 blaae og hvid olmerdugs hoved pude med overtræk og
et par blaargaarns Lagner

I ET LIDET KAMMER VED NO[R]DER SIIDE AF STUEN:
1 gl. Madskab med et Rum
1 gl. Bøge Salt haug?
3 gl. Hylde fiell
2 gl. fjerdinger og en otting

PAA LOFTET:
1 gl. Brøde? og 1 gl. bank???
1 gl. Rok
1 gl. Løgte
2 Høe leer og 1 meje dito med Skafter
Tøj til tvende Bæster, bestaaende af
1 Kobel Tømme
Sta..?tv..? med hampe Skagler og et par Kaabel?
1 par læder kaabel? med jern Lænke[r?]
1 gl. Bur? Saug
1 gl. Hakkelse kniv
1 gl. oste? Hæk?
1 gl. haand Øxe og 1 Vafre??

I ILDERSET:
1 Ild klemme
1 gl. stand Tønde
1 gl. Bord blad
1 jern Gryde
1 Rist og en pande
1 liden Strippe
1 liden messing Haand kiædel
2 hylde fiell
1 Kaaber Kiædel i grue
1 Haand qværn med behør
1 gl. Sælde og et Sold af Skind
3 gl. Stripper og
1 Spand med Jern græbe?
1 gl. Anker
1 gl. Ildskoul og
et Bøge Stand Kar
1 lidet brøger Kar
2 gl. halm løbe
1 gl. tier Tønde
1 gl. Stand kar
1 lidet anker og
et lidet bær kar
1 Stoel til deigne truget
1 Spade med Skaft
1 gl. Bøge slagter Stoel
1 lidet Brøg-Kar
1 Jern Greb
1 dig? Spade med Skaft
6 stk linnet Sække
et stk Jern Kiædelskeede??
1 Bøg Ploug med 2 Skiær og et lang-Jern samt Dragkiæde og hiul

I GAARDEN:
1 Slibe steen paa Træe axel
1 Skoul
1 beslagen Vogn med en Kurve afsætt?
2 gl. træe vogne
3 par(?) Hække
1 gl. hauge?
12 stk møgfiell
Tøj til 3de Bæster bestaaende af S..? puder?, Kaabbel og Tømmer, samt hampe Skagler
3 stk harver, deraf de 4½ [sic?] med Jern Tender(?)
1 Hiul Børe
1 Tæle? Stoel
1 liden huge [hugge?] Skoul
1 gl. Hakkelse kiste
Kaabe til en Vogn, samt 1 bag K..? og ½ Svøb desuden
4 læs Tag
1 Skoul og 1 græb

BÆSTER:
1 Brun hoppe 6 aar
1 sort dito 14 aar
1 brun dito 14 med et brun mær føl
1 dito Hæst 7aar
1 sort b..? dito 12 aar
1 brun hæst 15 aar
KIØR:
1 Sort broget Koe 14 aar
1 dito 8 aar
1 sort hielmet dito 15 aar
1 sort broget dito 4 aar
1 sort grimmet? Stud 3 aar
1 hvid Qvie 2 aar
1 graae og 1 sort qvie 1 aar
1 sortbroget tillægs Stud kalv
FAAR:
9 faar med 8 Lam og 1 Væder
SVIN:
1 Svin med 4 grisse

Og siden ikke meere fandtes at anteigne, eller af de tilstædeværende, paa Tilspørgende blev anmeldet at registrere, saa ophører Forretningen for denne Gang og udsatt til 30 dagen, som er den 15 aug. Næst kommende, da Skiftet her bliver foretaget, saaledes at være paaseet(?), bekræftes med hendes underskfit datum Stærv boen den 16de Juli 1778 - Paa Skifte forvalterens væigne - Peder Jensen Paa egne og med arvingers veigne - Jens J.J.S. Jørgensen, Simon S.J.S. Jørgensen. Som overværende ved denne Forretning inderskriver Niels N.N.S. Nielsen, Grægers G.L.S. Laursen.

[Folio 34b]

Anno 1778 den 15 aug., som rette tredift Dagen efter Dødsfaldet, var mødt paa Skifte Forvalterens velædle Madamme Lyche til Kiølschegaard, hendes veigne fogden Peder Jensen, udi Krabdrup i Hellevad Sogn, for der efter samme vestre Stæds sidste Beboer Jørgen Jensens Enke, afgangne Elisabeth Sophie Jensdatter, der ved Døden var afgangen, at begynde og fremme loulig Skifte og deeling imellem den afdødes efterlevende Børn og arvinger, der var: 1 Søn Jens Jørgensen boende i Hollensted Bye udi Hallund Sogn, 1 Dito Peder Jørgensen boende i Store Tranget i Woer Sogn, Woergaards gods, 1 Dito Jacob Jørgensen boende i Steensholt uid Skiæve Sogn, Knudseje gods, 1 Ditto Christen Jørgensen boende sammesteds benefnte gods, 1 Dito Simon Jørgensen, 25 aar, hiemme, 1 Datter Mette Marie Jørgensdatter 28 aar, 1 Dito maren Jørgensdatter 20 aar, 1 Ditto Anne Jørgensdatter 16 aar, hvilke trende Døttre vare ligeledes tilstæde.
Ovenmeldt Arvinger vare alle nærværende, de myndige paa egne og umyndige Søstres veigne uden Jacob Jørgensen, der ej var nærværende men paa hans Veigne hans Broder Christen Jørgensen. Som vurderingsmænd vare tilstæde Jens Svendsen af Trødrup, og Niels Nielsen af benæfnte Krabdrup, hvorda udi henhold til den her paa Stædet strax efter Dødsfaldet holdte registrerings forretning, blev først registreret og vurderet, og siden videre handlet, som følger:

I DAGLIG STUEN
1 fur Bord paa aaben Foed med Skuf under
2de Bænke
4 Stk Hylder
1 Jern Bielægger
4 Stk Træe Stoele med halm Sæde
1 fur Deigne Trug
1 lidet fur Skab med laas og hængsel, deri fandtes ej noget
1 stk af et gl. ..ge? Skab med et Rom? [rum?]
1 lidet fur Skab med 2 Døre og een Skuffe, deri ej noget
10 stk Træe melke Bøtter
1 Steen Krus med tin Laag
1 gl. messing Stag
1 gl. Lampe
1 gl. Spindrok
1 heel fur Sengestæd med et gl. guul omhæng og Dito Kappe, derudi Klæder
1 gl. blaae og rødstribet olmerdugs overdyne
1 hvid olmerdugs under Dito
1 Blaae og hvid Bolster hovedpude
1 par blaargarns Lagner

paa Hyrdens Sæng: 1 blaae og hvid olmerdugs overdyne
1 gl. hvid olmerdugs underdyne vaar
1 gl. sort og hviid hovedpude
1 par gl. Blaargarns lagner

Paa Pigernes Udskud seng: 1 grønblaae og hvid stribet overdyne
1 gl. graae vadmels underdyne vaar
1 gl. blaae og hvid olmerdugs hoved pude
1 par gl. blaargarns Lagner
1 gl. Skind?? Sold og
1 gl. haar Tims
1 gl. Ildpande

I ET LIDET KAMMER UDI SØNDRE SIIDE AF STUEN:
2 gl. Eege? ..? ½ tønde
1 gl. fur kerne og
én dito flød bøtte
1 Sinups? Qværn
1 bunden halm Gryn Kube(?)
1 gl. Trae Spand
3 stk Hylde fiell
1 liden Staal gryde
1 lidet gl. drikke? Trug
1 gl. Skag?? Foed? og
en gl. otting

I STUEN VESTEN FOR
1 lang fur Bord paa aaben Foed
1 gl. fur for..?
2 fur Benke
1 fur Hylde
5 stk røde Steen fade
1 halv fur Sengestæd næst Døren, med
4 stk taulet omhæng og en kappe, derpaa:
1 grøn(?) rød og hvid stribet olmerdugs over Dyne
1 gul stribet bloster under dito
1 dito hoved Pude med overtræk
1 par hørgarns Lagner
1 Side? Sengestæd med 2 stk Omhæng og 1 Kappe, derpaa:
1 blaae og hvid olmerdugs

[Folio 35]

Over dyne
1 hvid Vadmels under ditto
1 blaae og hvid olmerdugs hoved pude med overtræk og
et par blaargaarns Lagner

I ET LIDET KAMMER VED NO[R]DER SIIDE AF STUEN:
1 gl. Madskab med et Rum
1 gl. Bøge Salt haug?
3 gl. Hylde fiell
2 gl. fjerdinger og en otting

PAA LOFTET:
1 gl. Brøde? og 1 gl. bank???
1 gl. Rok
1 gl. Løgte
2 Høe leer og 1 meje dito med Skafter
Tøj til tvende Bæster, bestaaende af
1 Kobel Tømme
Sta..?tv..? med hampe Skagler og et par Kaabel?
1 par læder kaabel? med jern Lænke[r?]
1 gl. Bur? Saug
1 gl. Hakkelse kniv
1 gl. oste? Hæk?
1 gl. haand Øxe og 1 Vafre??

I ILDERSET:
1 Ild klemme
1 gl. stand Tønde
1 gl. Bord blad
1 jern Gryde
1 Rist og en pande
1 liden Strippe
1 liden messing Haand kiædel
2 hylde fiell
1 Kaaber Kiædel i grue
1 Haand qværn med behør
1 gl. Sælde og et Sold af Skind
3 gl. Stripper og
1 Spand med Jern græbe?
1 gl. Anker
1 gl. Ildskoul og
et Bøge Stand Kar
1 lidet brøger Kar
2 gl. halm løbe
1 gl. tier Tønde
1 gl. Stand kar
1 lidet anker og
et lidet bær kar
1 Stoel til deigne truget
1 Spade med Skaft
1 gl. Bøge slagter Stoel
1 lidet Brøg-Kar
1 Jern Greb
1 dig? Spade med Skaft
6 stk linnet Sække
et stk Jern Kiædelskeede??
1 Bøg Ploug med 2 Skiær og et lang-Jern samt Dragkiæde og hiul

I GAARDEN:
1 Slibe steen paa Træe axel
1 Skoul
1 beslagen Vogn med en Kurve afsætt?
2 gl. træe vogne
3 par(?) Hække
1 gl. hauge?
12 stk møgfiell
Tøj til 3de Bæster bestaaende af S..? puder?, Kaabbel og Tømmer, samt hampe Skagler
3 stk harver, deraf de 4½ [sic?] med Jern Tender(?)
1 Hiul Børe
1 Tæle? Stoel
1 liden huge [hugge?] Skoul
1 gl. Hakkelse kiste
Kaabe til en Vogn, samt 1 bag K..? og ½ Svøb desuden
4 læs Tag
1 Skoul og 1 græb

BÆSTER:
1 Brun hoppe 6 aar
1 sort dito 14 aar
1 brun dito 14 med et brun mær føl
1 dito Hæst 7aar
1 sort b..? dito 12 aar
1 brun hæst 15 aar
KIØR:
1 Sort broget Koe 14 aar
1 dito 8 aar
1 sort hielmet dito 15 aar
1 sort broget dito 4 aar
1 sort grimmet? Stud 3 aar
1 hvid Qvie 2 aar
1 graae og 1 sort qvie 1 aar
1 sortbroget tillægs Stud kalv
FAAR:
9 faar med 8 Lam og 1 Væder
SVIN:
1 Svin med 4 grisse

Videre fandtes ej eller af tilstædeværende arvinger paa tilspørgende blev anmeldet Stærv boen at reigne til Indtægt. Dernæst blev paaraabt om nogen var nærværende som hafde at fordre i Stærv boet, eller paa andre maader at erindre, saadant da nu maatte skee, hvorpaa blev ført Boen til last følgende:
1ste: blev udtaget og fordret i Stærv boet efter forordningen 5 stk Ploug Bæster a stk 10 Rd [=] 50 Rd
2det: ligeleedes fordret paa Hosbondens veigne, til Vogn Ploug og harver, samt til Auflingens Drift henhørende Reedskaber i ringest 24 Rd.
3die: Resterende Skatter for 1778 Julii qtal at? Faug??Penge 1Rd 1Mk 8 Sk, Maii, Junii og Juli ekstraskaatter af 5 Persohner 1 Rd 1 Mk 8 Sk. Juli Termin Folkeskatt af 2 Karle 3 piger 3 Mk 8 Sk. Aug. Og Sept. Ekstraskatter 4 Mk er = 1 Rd 2 Mk 8 Sk.
4de: angav arvingen Simon Jørgensen at Peder Laursens Enke i Aalborg hafde tilgoede i Stærboen for bekommen glar etc. 4 Rd
5te: ligesaa fordres i Stærv boet for holdt Skifte her paa Stædet efter afgangne Jørgen Jensen 4 Rd.
6te: hæfter ogsaa paa Stærv boen Kautions Penge for kiøbt Vogn i Hellum sidste Foraar 5 Rd 15 Sk.
7de: anføres folkenes Lønne anstundende Michæli saaledes: tieneste karlen Anders Hansen et Aars løn 6 Rd 4Mk, Drengen Christen Andersen 1 Rd 4Mk er 8 Rd 2Mk
8de: Huusenes Byg fæld blev efterseet af mændene og til sammes i standsættelse eragtedes følgende [her punktopstillet]:
a) Radlingen i længde 7 fag og toe Tasker dertil, saasom tømmer, fiel, lægter, vinduers reparation, haandværks folkenes arbejdesløn etc a 2Rd [dvs pr. fag] er 14 Rd, 12 læs Tag a 1 Rd = 12 Rd
b) Laden 8 gulve og een Taske dertil, sættes a fag 2 Rd, er 16 Rd.
c) Det østre huus 7 fag a 3 Mk = 3Rd 3 Mk.
Er huusens Byg fæld = 45Rd 3Mk.

Og siden ej videre var at erindre, blev overStærv boens Indtægt og udgift giort følgende bereigning:
1ste: Indtægt: Det registrerede og vurderede beløb sig til 133Rd 2Mk 1Sk.
2de: Udgifterne [her punktopstillet]:
1) Stædets Besætning var efter [1 og 2 post ?] - 74 Rd
2) Kongl. Skatter, [Folio 36] der var 4Rd 2Mk 8Sk
3) Madamme Laursens fordring i Aalborg 4Rd
4) Resterende auctions penge og for Skiftet 9Rd 15Sk
5) Tieneste folkenes Lønne 8Rd 2Mk
6) Huusenes Byg fæld 45Rd 3Mk
7) Endelig tilføres dette Skifte Beskatning saaleedes: 3 stk stemplet papier 4Mk 8 Sk, dets Beskrivning paa 6 ark 3Rd er = 3Rd 4Mk 8Sk
Summa udgifter 149Rd 15Sk. Vare nu foranstaaende Indtægt Et hundrede tredive og tre Rixdahler tre Mk én Skill. imod Udgiften Et hundrede fyrre tyve og Nie Rixdahler femten Skill., lignes??, overgaard udgiften Indtægten 15Rd 4Mk 14Sk, siger femten Rixdahler fiire Mk og fiorten Skill., hvoraf ses at ingen arv efter afgangne Elsiabeth Sophie Jensdatter, for hendes efterladte Børn og arvinger er eller kand blive at vendte. Men Stærv boens registrerede og vurderede Effecter blev, siden ingen af vedkommende hafde noget imod alt passerede, den yngste Broder Simon Jørgensen, der beholder gaarden, til frie raadighed overleveret, for der af at ud..? hvad skee? bør(?), og uagtet der ej efter dette Skifte bliver noget at arve, er der imellem arvingerne indbyrdes saaledes aftalt, at Sønnen og arvingen Simon Jørgensen bliver ved gaarden, har lovet naar(?) ..? ..? ved(?) gifte maal vilde forsee hans tvende Systere, da at giøre med hver trolovelse og Brollup saaleedes som hans æfne og omstændigheder paa den tiid kand taale, til hvilke Brylluper og Trolovelser de andre Brødre ogsaa lover at komme ham til hielp, derforuden vilde Simon Jørgensen ogsaa i ovenmeldt Begivenhed udi udstyr give enhver af sine Sødstre 1 koe og tvende 1 aars føde? Høveder, men ej videre. Og siden ingen hafde videre at erindre, men blev vedkommende med dette Skifte vel foru..?, blev samme udi alles enighed sluttet og tilendebragt Datum Stærv boen i Krabdrup ut supra - Paa Skifte forvalterens veigne Peder Jensen.
Som overværende paa egne og Sødstres veigne Jens J.J.S. Jørgensen, Peder P.J.S. Jørgensen, Jacob J.J.S. Jørgensen, Christen C.J.S. Jørgensen.
Som overværende Vurderings og Vitterligheeds mænd Jens Svendsen, Niels Nielsen.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen