Laurs Andersen Krog

Ref: Kilder: KBd-sØl-sHo-KS9-KV7-
Erhverv: Herredsfoged Kjær herred, sen. ridefoged til Vrå
Far: Anders Olufsen (1600 - 1661)
Mor: ukendt NN
 
Født: omkring 1636
Boede: 1684 Krogen, Biersted sogn, Ålborg amt
Boede: 1691 Gandrupgård, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Død: 1700 Gandrupgård, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Begravet: 26-03-1700 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt


I familie med Maren Olufsdatter (1638 - 1719)

Vielse: omkring 1666
Børn:Christen Laursen Krog (1665 - 1713)
Anne Laursdatter Krog (1675 - 1757)
Johanne Laursdatter Krog (1677 - 1759)


Notater
[Forældre: Anders Madsen eller Anders Olesen (muligvis samme person)]. Laurs Andersen Krog siges nogle steder at være søn af Anders Madsen i Tylstrup Vestergård i Ajstrup sogn, andre steder som søn af Anders Olesen af samme gård (de to er muligvis identiske, iflg sHo).

Laurs Andersen Krog overtog ved sit giftermål med Maren Olufsdatter fæstet af gården Krogen i Biersted sogn. Gården havde jf. matriklen af 1664 et hartkorn på 4½ tdr. og ejedes af Kronen, hvorfor den hørte under Ålborghus Len, hvortil fæsteren i årlig landgilde svarede 4 tdr. byg, et svin, 3 mark gæsteripenge og 2 tdr. gæsterihavre.
Laurs Andersen Krog må have været en fremtrædende mand på egnen og beklædte i en årrække embedet som delefoged i Kjær Herred. Den 1 Jul 1684 blev han udnævnt til herredsfoged i Kjær Herred. I 1687 blev Kjær Herred lagt sammen med Hvetbo Herred, og i landsdommernes betænkning af 1686 om retsvæsenets omordning oplyses det om Laurs Andersen Krog, at man ikke turde anbefale ham til ansættelse i den udvidede jurisdiktion, hvorfor han i 1687 blev afskediget som herredsfoged.Året efter fraflyttede han Krogen og forpagtede istedet den store Gandrupgård i V.Hassing sogn med et hartkorn på 10 tdr. 2 skp. 1 fjdk 1 alb. Gandrupgård hørte under herregården Vrå i Ajstrup sogn, og Laurs Andersen Krog blev nu tilknyttet dette gods som ridefoged. Sønnen Christen og dennes hustru ses iøvrigt at have boet hos forældrene på Gandrupgård i nogle år, og efter faderens død 1700 synes Christen at have videredrevet gården indtil i hvert fald 1702, da fæstet overgik til Laurs Andersen Krogs svigersøn Bertel Thomsen.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen