Poul Andersen

Ref: Kilder: CK5-AB2-tb04-tb06-
 
Født: omkring 1555
Død: 1641 Hvilshøjgård, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Boede: (ABT 1611/1631) Hebbelstrup (Ø.), Hallund sogn, Hjørring amt


I familie med Anne Jensdatter ((15--) - 1631)

Vielse: omkring 1613
Børn:Maren Poulsdatter (1615 - )


I familie med Anne Jensdatter (1610 - 1689)

Vielse: omkring 1630
Børn:Anne Poulsdatter (1631 - 1676)
Jens Poulsen (1632 - )


Notater
AB2-: Den ansete personalhistoriker Carl Klitgaard har i Personalhistorisk Tidsskrift, 11-1, 1940, s. 66, skrevet artiklen: En vendsysselsk Gren af Adelsslægten Børialsen.
Her hævdes Poul Andersen, der 1611 var ridefoged pa herregården Hammelmose i Vendsyssel, senere ridefoged under Aalborghus Len, fra senest 1612 bosat på Ø.Hebelstrup i Hallund Sogn og fra 1631 til sin død 1641 på Hvilshøjgaard i Ø.Brønderslev Sogn, at være identisk med den lavadelige Poul Andersen, født 1546/1548, nævnt fra 1573/74 til 1581 i slægtsgården Lund i Roum Sogn i Rinds Herred i det sydvestlige Himmerland; han levede endnu 1584, jf. artiklen "Lund i Roum sogn", i Møldrup Kommunes lokalhistoriske Arkivs Årsskrift 1988, s. 61 ff.
Denne identifikation kan efter alt at dømme ikke holde, idet præsteindberetningen 1647 (Viborg Bispearkivs pakke vedr. Rinds Herred 1643-1798, C.2-209) oplyser, at Poul Andersen på gården Lund blev begravet i Roum Kirke. - Klitgaard har da heller ikke fremført noget egentlig argument for identifikationen.

tb06- 30/7 1631 ** Keld Nielsen i Kvorup stævner Laurs Terkildsen i Holmgård på Poul Andersens vegne i Hvilshøjgård og hans egne og medarvingers vegne for æskning

tb06- 3/9 1631: ** Poul Andersen i Hvilshøjgård giver lov til at optage Søren Hansen af jorden og lade ham syne i KM delefogeds overværelse

tb06- 11/2 1632: ** Poul Andersen i Hvilshøjgård et vidne. Keld Nielsen i Kvorup leverede ham tingbogen fra 9/1 1630 med noget voks for på en snor og uforseglet

tb06-: ** samme. 8 dannemænd synede tingbogen. der var noget løst voks for uforseglet på en snor, den var heller ikke forsynet med lensmandens eller hans fuldmægtigs underskrift

tb06- 18/2 1632: ** Poul Andersen i Hvilshøjgård et vidne. lægdsmændene skal møde at gøre mandtal til madskatten
tb06-: ** samme. sag mellem Inger Hansdatter og Saltum sognemænd opsat 5 uger

tb06- 17/3 1632: ** Tomas Jensen et vidne . Laurs Laursen i Østrup vil stille Poul Andersen i Hvilshøjgård tilfreds for bordag, som hans søn gjorde imod Christens dreng i Jonstrup

tb06- ?/8 1632: ** Poul Andersen i Hvilshøjgård ridefoged til Ålborg slot et vidne, at han forbød at udbetale drengene løn før de har betalt drengeskatten, såfremt de ikke selv vil betale den
tb06-: ** samme. et vidne, at han lod læse kongebrev om sandemænd. Torkild Simonsen i Alstrup og Laurs Jensen i Ingstrup udnævnes

tb06- ?/8 1632: ** Poul Andersen i Hvilshøjgård et vidne at Niels Mikkelsens i Saltum vil bevise, at han har fæstet det hus, han iboer

tb06- 2/2 1633: ** Poul Andersen i Hvilshøjgård og Jens Andersen i Tvilstedgård på KM og hver deres husbonds vegne et vidne om en ødegård i Saltum, som Jens Laursen påboede, at skylden til kirken og landgilden nedsættes

tb06- 15/6 1633: ** Poul Andersen i Hvilshøjgård stævner Susanne Danielsdatter for dom, for hun skal have født et barn i Bisgård i Jetsmark myrdet det og lagt det under en tørv på Jetsmark kirkegård, og derefter rømt af landet. nogle ben er siden fundet 19/11 1631. Poul A fremlagde præsten til Vorfrue kirke i Ålborg hans kundskab, at en fange på Ålborg slot Susanne havde sagt til ham, at hun havde født et barn, som kaptajnens søn i Vendsyssel Hans var far til, i Thy og det var døbt Laurs. kaptajnens søn Hans Roggens bekendelse fremlægges, at 1630 om foråret rejste kvinden til Norge 10 uger, og da var hun gravid, og hun fødte et barn, mens han var i Thy. hvad hun gjorde ved det, vidste han ikke. samtidig blev der fundet et barnehoved og ben på Jetsmark kirkegård. hun rejste bort, og han havde talt med hende i Ålborg, da sagde hun, at hun var bange, idet hun havde gjort en ugerning. han gik fra hende og ville ikke høre mere. tingsvidne af Ålborg byting fremlægges, hvori Hans R beediger disse udtalelser. Susanne Danielsdatter med far Daniel Laursen Skrædder i Jetsmark var til vedermålsting og benægtede, at hun havde sagt således til Hans R. tingsvidne af Ålborg byting 29/4 fremlægges, hvori hendes far vidner, hvor hun tjente og hvor længe. endnu et tingsvidne at Ålborg byting, hvor sognepræsten Mester Davids vidner. Susanne svarede, at hun ikke vidste at have sagt således til ham. i samme tingsvidne bekender hun at have fået et barn med Hans Roggen. da hun fortalt ham, hun var gravid, bad han hende rejse til Norge, hvor hun fødte. og barnet blev døbt Laurs, men døde, og blev begravet på Trom kirkegård. så rejste hun hjem til sin far, tjente flere andre steder, og rejste til Norge igen. på spørgsmål benægtede hun ved sin ed, at hun aldrig havde født her i landet. tingsvidne af Ålborg byting 6/5 fremlægges, at Else Jensdatter, som tjente med Susanne i Bisgård, vidner derom, at en dag, da Susanne skulle malke, gik hun ind i laden. kaptajnens kone bad hende hente Susanne, men hun nåede hende ikke før kirkegården, og spurgte hende, hvor hun skulle hen. hun svarede, at hun skulle på kirkegården med et barn, som hun ville begrave, og som hun havde født i laden, og kaptajnen havde været hos hende 2 gange, mens hun fødte, og ingen andre, både Susanne og Kaptajn Sakarias benægtede dette. et tingsvidne af Ålborg byting 13/5 fremlægges, at et barn 19/11 1631 blev ædt af hunde på Jetsmark kirkegard, så der kun var nogle stykker ben tilbage. et kundskab fra Troms i Norge fremlægges, at navng der er blevet stillet 11 spørgsmål angående Susannes barns fødsel der, svarer, at de ikke kendte til hende, på nær en mand Nikolaus, hvor hun havde været 5 uger, hvorefter hun var rejst til Jylland. Poul Andersens forsæt fremlægges. dom: hun bør dømmes på hendes hals

(Samt mange gange i tb04-, nogle af dem findes ved børn/sviger/børnebørn).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen