Peder Selgensen Sørensen Kjærulf

Ref: Kilder: KS6-VM-CK10-
Erhverv: Herredsfoged i Hvetbo herred
Far: Søren Christensen Skriver (1541 - 1605)
Mor: Else Andersdatter Kjærulf ((15--) - 1632)
 
Født: omkring 1566
Boede: 1604 Tylstrup, Ajstrup sogn, Ålborg amt
Boede: 1605 Vadumtorp, Vadum sogn, Ålborg amt
Død: 1631
-: (BOEDE FRA 1606) Saltumgård, Saltum sogn, Hjørring amt


I familie med Inger Hansdatter Mørk (1570 - 1637)

Vielse: før 1596
Børn:Anne Pedersdatter (Kjærulf) (1600 - )
Karen Pedersdatter (Kjærulf) (1600 - )
Maren Pedersdatter (Kjærulf) (1600 - )
Inger Pedersdatter (Kjærulf) (1600 - )
Vogn Pedersen (Kjærulf) (1600 - )
Peder Selgensen Pedersen (Kjærulf) (1600 - )
Søren Pedersen (Kjærulf) (1600 - 1659)
Hans Pedersen Saltum (Kjærulf) (1614 - 1694)
Selgen Pedersen (Kjærulf)


Notater
VM- mener at Peder Selgensen er opkaldt efter herredsfogeden af samme navn, som skulle være hans farfar.

Peder Selgensen Sørensen, der døde om efteråret i 1631, var vist opkaldt efter herredsfogeden i Slet herred, Peder Selgensen i Lemdrup (Malle sogn), der muligt har været af hans fædrene slægt.
Dyrskjøt siger vel, at alle Søren Skrivers børn blev "vedkaldt" Kjærulf; men Peder Selgensen nævnes dog aldrig med dette slægtsnavn, og hans børn heller ikke, hvorimod det er muligt, at senere efterkommere har antaget det.
1605 boede Peder Selgensen i Vadumtorp i Vadum sogn, men da hans hustrus broder Vogn Hansen Mørk i Saltumgaard døde 1606, flyttede Peder Selgensen til denne selvejergård og blev herredsfoged i Hvetbo herred efter sin nævnte svoger. Vogn Hansen havde givet sine to søstermænd, Peder Selgensen og Lars Pedersen i Ø.Halne, ret til at gå lige iarv med sig ved skiftet efter hans moder Johanne Vognsdatter (Vognsen af Hæstrupgaard), men da hun sad i uskiftet bo efter sin mand Hans Mørk i Saltumgaard, der havde børn af et tidligere ægteskab, medførte Vogn hansens død 1606, at hans to svogre, som han for deres "trohjertige Bistand i hans store Trætte" havde villet belønne, nu blev indviklede i årelange processer med Hans Mørks børn af første ægteskab. (...)
Peder Selgensen ejede ikke så lidt jordegods, således foruden 1/2 Saltumgaard i Hvetbo herred endvidere 1/5 af Fogedgaard i Vadum sogn og gården Kolding i V.Hassing sogn (en jordegen halvgård; kronens rettighed i den blev 1664 udlagt til landsdommer Jens Lassen), men han synes dog at have levet under trykkende økonomiske forhold, måske hidførte af "Kejserkrigens" byrder. Han lovbød således 3. maj 1631 sin part af Fogedgaard med tilliggende bol og huse samt sin part af Bjørum Skov og nævnte gård i V.hassing; sidstnævnte gård bortskødede han 17. maj samme år til Jep Thomsen i Knølgaard, hvorimod han ikke fik sin part i Fogedgaard solgt, men pantsatte den til Jens Andersen i Tvilstedgaard i Jetsmark sogn, hvilken var gift med hans hustrus søsterdatter.
Efter Peder selgensens død 1631 havde hans hustru og børn da ikke så lidt bryderi med at holde kreditorerne borte, bl.a. havde de proces 1635 med borgmester Hans Sørensen i Aalborg og 1633 med Jakob Jakobsen i Nykøbing Mors, der 1629 havde overladt sønnen Peder Pedersen Selgensen 12 tdr byg og 6 tdr rug mod faderens kaution. Peder Selgensen var (1596) gift med Inger Hansdatter Mørk af Saltumgaard, der døde 1637. Han fik 300 daler i medgift med Inger Mørk. (KS6-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen