Tip-tip-tip-oldeforældre  (farfars farmors farforældre)

68. Jacob Jørgensen (1746-1812)

69. Kirsten Nielsdatter (1746-1815)


Jacob Jørgensen, født i Krabdrup, det vestre sted, blev døbt i Hellevad den 9. marts 1746. Var 1765 (konfirmeret) hjemme på Krabdrup. Han blev gift den 3. november 1771 i Skæve kirke med Kirsten Nielsdatter, født i Stensholt døbt 11. december 1746. De boede fra 1771 i Stensholt (måske overtog Jacob Jørgensen fæstet af svigerforældrenes sted i Stensholt?); 1781 flyttede de til Allerup i Hellevad sogn, hvor han var gårdfæster, indtil han i 1796 fæstede gården Badstrup (Hellevad sogn). Han købte gården til selveje i 1805, og oprettede i 1810 testamente på at sønnen Jørgen Jacobsen skulle overtage Badstrup efter ham. Det skete da Jacob Jørgensen døde den 25. marts 1812, 66 år gammel (2). Kirsten Nielsdatter døde i Badstrup den 15. juni 1815, 68 år gammel. Begge blev begravet i Hellevad.

Børn 

1.

Christen Jacobsen født 1772 i Stensholt, døbt 15. marts 1772. Gift 1795 i Hellum kirke (Hellum sogn, Hjørring amt) med Maren Sørensdatter, født 1775 i Skæve sogn. Han var gårdfæster i Allerup. Børn: Søren Christensen født 1796, Johanne 1799, Jacob 182, Kirsten 1805, Niels Christian 1808 og Elisabeth Christensdatter 1810.

2.

Elisabeth Jacobsdatter, også kaldet Lisbeth, født 1774 i Stensholt (døbt 11. september 1774). Gift 17. januar 1798 i Hellevad (trolovet 24. november 1797) med Jacob Christensen, født 1771 i Liljen i Voer sogn (Hjørring amt), død 1816 samme sted,  søn af Christen Jacobsen og Maren Nielsdatter. Elisabeth Jacobsdatter døde den 28. august 1807 i Liljen, 33 år gammel. Jacob Christensen blev gift 2. gang med Margrethe Christensdatter af Brønden i Dronninglund sogn. Jacob Christensen overtog i 1790'erne fæstet af forældrenes husmandssted Liljen. Børn (alle af første ægteskab): Maren Jacobsdt født 1796 (gift boede Haverslev sogn, i 1845 i Albæk sogn), Christen 1798-1827, Kirsten født 1800, død "af Brystsvaghed" 1821 og var da tjenestepige hos sin morbror Jørgen Jacobsen i Badstrup i Hellevad sogn, Jacob Christian født 1802, boede 1845 i Ørsøgaard i Dronninglund sogn, samt Mette Marie født 1805.

3.

Mette Jacobsdatter født 1778 i Stensholt (Skæve sogn), død 1781 i Allerup i Hellevad sogn.

4.

Jørgen Jacobsen født 1782, se Anetavlens nr. 34.

5.

Mette Jacobsdatter født 1784 i Allerup, død 1785. 

6.

Maren Jacobsdatter født 1788 i Allerup, død tidligst 1850. Gift 19. juni 1812 i Hellevad med Jens Sørensen Egaa, "af det jydske Jæger Korpses Fodafdeling med Tilladelse fra vedkommendes Chef". Jens Sørensen (født 1783) var først gårdmand i Katholm i Hellevad sogn, senere selvejerboelsmand i Slottet i Bolle, Dronninglund sogn. I 1840 boede de i Glinvad i Ørum sogn, som han ejede. I ægteskabet var der 6 børn: Søren født 1812 og Elisabeth født 1814, begge født i Katholm, Kirsten Johanne født 1818, Christine (1823), Niels Peter (1828) og Mikkeline (1830), alle født i Slottet.
Jens Sørensen døde omkring 1843, og herefter flytter Maren Jacobsdatter til Sæby købstad, hvor hun i 1845 er værtshusholderske. I 1850 bor hun hos sin datter Elisabeth og svigersøn, urmager Jens Christensen Ørtoft i Algade i Sæby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder/referencer

 

1. Kirkebøger, folketællinger

2. Slægtsbog for efterkommere efter Jens Peter Thomasen, gårdejer i Ø.Landvad, Dronninglund sogn, født 1813. (Anearkivet, 1983).