Tip-oldeforældre (farfars morforældr)

18. Peder Larsen (1822-1868)

19. Kirsten Marie Christensdatter (1825-1899)


Peder Larsen er født 1822 på Trøgdrup Mellergaard i Hellevad sogn, som søn af selvejergårdmand Lars Pedersen og hustru Ane Andersdatter. I kirkebogen for Hellevad sogn er hans fødselsdato både ved dåben og ved konfirmationen angivet som den 14. maj, men på gravstenen på Hellevad kirkegård står datoen 14. marts. Samme uoverenstemmelse ses for hans hustru, Kirsten Marie Christensdatter. Hun er født i Damsgård i Ørsø (Dronninglund sogn), jf. kirkebogens indførsel ved både hendes dåb og konfirmation den 27. december 1825, men i følge gravstenen den 26. december 1826. Fejltagelsen af årstallet 1826 på gravstenen i stedet for 1825 kan skyldes, at kirkeåret 1826 starter den 1. Søndag i Advent i kalenderåret 1825. Men ellers kan de unøjagtige datoer og årstal også være tegn på, at gravstenen er sat nogle år efter at Peder Larsen og Kirsten Marie Christensdatter var døde og begravet, og at man  åbenbart ikke har været så meget i tvivl at man har konsulteret kirkebogen.

 


Kirsten Marie Christensdatter, foto måske fra før Peder Laursens
død i 1868, idet hun ikke bærer sort.

 

Peder Larsen blev konfirmeret i 1836, med biskoppelig bevilling idet han endnu ikke var fyldt 14 år, som var den krævede konfirmationsalder. I 1847 døde Peder Larsens far, og moderen i 1849. Peder Larsen blev bestyrer af Trøgdrup Mellergaard, og hans søster Gyllen Marie var husbestyrerinde. 
Kirsten Marie Christensdatter boede hjemme i hvert fald til hun var 20 år, men som 25-årig i 1850 var hun tjenestepige hos aftægtskonen Maren Sørensdatter på Østermølle Dronninglund sogn. Hun var enke efter møllens ejer Lars Jensen Brøndlund (død 1822), og da hun solgte møllen i 1830 betingede hun sig aftægt og bolig på livstid, hvorfor der ved møllen opførtes et - stort og rummeligt - aftægtshus til hende
(2).
Kirsten Marie rejste den 5. maj 1850 til Hellevad sogn. Måske var hun her husholderske/tjenestepige hos enkemanden Peder Laursen i Trøgdrup; i hvert fald blev hun og Peder viet den 6. juni 1851 i Hellevad kirke, og de boede herefter siden i Trøgdrup Mellergaard.
Peder Larsen døde den 9. september 1869, 47 år gammel. I ægteskabet var der foruden en dødfødt søn datteren Ane Kirstine, som da kun var 13 år. Der var således ingen til at overtage gården. Kirsten Marie blev boende her som enke nogle år, sandsynligvis har gården da været forpagtet ud. Efter at datteren Ane Christine i 1879 var blevet gift, overtog svigersønnen, Thomas Christian Johansen gården, og Kirsten Marie flyttede i et hus på Trøgdrup Mark, hvor hun døde i 1899. 
1688 var Trøgdrup to helgårde Nørre og Sønder Trøgdrup
(3).Trøgdrup Søndergaard blev, vist i begyndelsen af 1700-tallet, delt i 2 halvgårde, det østre og det vestre sted. Det østre sted er den nuværende Søndergaard, mens det vestre sted endnu i Peder Larsens tid hed Trøgdrup Søndergaard (vestre sted); først senere i 1800-tallet fik den navnet Mellergaard.

Gravsten på Hellevad Kirkegård (2003)

 

 

 

Børn 

1.

Dødfødt udøbt søn født/død den 25de Januar 1854 i Trøgdrup.

2.

Ane Christine Pedersen (født 1856), = Anetavlens nr. 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder/referencer

 

1. Kirkebøger, folketællinger

2. Anton Jakobsen: Vandmøller i Vendsyssel. (Vendsysselske Aarbøger 1933-34).

3. Jf. Henrik Pedersen: De Danske Landbrug, fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V.s Matrikel 1688. (København 1927), samt oplysninger fra Aksel Kristensen, Hellevad-Ørum Lokalhistoriske Arkiv.