Tip-3
96 Laurs Pedersen Laage

(morfars farfars farfar)
192 Peder Christensen
Laage gmd, c.1733-t.1801
384 Christen Pedersen  c.1708-1752 +Højene Skt.Olai (Hjø) 96
768 Peder Laursen 1673-1731 +Knolde
Skallerup (Hjø)
1536 Laurs Andersen [1676/81] Nørkæret Vrejlev (Hjø)  
1537 Karen Pedersdt [1676/81] Nørkæret Vrejlev (Hjø)  
769 Birgitte Sørensdt [1731 Knolde Skallerup (Hjø)] 1538 Søren Mortensen +1717 Højene Skt.Olai (Hjø)  
   
385 Margrethe Laursdatter c.1710-1760 +Højene Skt.Olai (Hjø) 770 Laurs Christensen c.1675-1712 +Skt.Olai (Hjø)    
   
771 Karen Nielsdt c.1679-1743 +Højene Skt. Olai (Hjø)    
   
193 Maren Jensdatter
c.1737-1793 +Rubjerg Rubjerg (Hjø)
386 Jens NN      
   
     
   
387 Mette Christensdatter c.1702-t.1787 [1787 Rubjerg, Rubjerg (Hjø)]      
   
     
   
Tip-3
97 Maren Jensdatter

(morfars farfars farmor)
    97
   
   
     
   
       
   
     
   
         
   
     
   
       
   
     
   
Tip-3
98 Niels Andersen

(morfars farfars morfar)
196 Anders
Jensen gmd, 1730-t.1801 *Alstrup (Hjø)
392 Jens Johansen [1730/1735 Alstrup (Hjø)] 98
   
   
     
   
393 Sidsel Jensdatter [1730/1735 Alstrup (Hjø)]      
   
     
   
197 Maren Christensdatter c.1748-s.1801 [1768 Alstrup (Hjø)]        
   
     
   
       
   
     
   
Tip-3 
99 Kirsten Jensdatter Libak

(morfars farfars mormor)
198 Jens Stefansen husmand, 1752-t.1801 *Vrensted (Hjø) 396 Stefan Jensen fæstegmd 1719-1799 [Børglum (Hjø)] 99
792 Jens Pedersen +t.1751 [Koldborg Ugilt (Hjø)]
   
   
793 Johanne Sørensdt +c.1750 [Koldborg Ugilt (Hjø)]    
   
397 Kirsten Christensdatter 1727-1810 *Børglum (Hjø)      
   
     
   
199 Kirsten Andersdatter 1752-t.1801 *Libakken
Vrensted (Hjø)
398 Anders Christensen husmand, + 1775 Libakken Vrensted (Hjø)      
   
     
   
399 Johanne Christensdatter +1786 Vrensted (Hjø)      
   
     
   
Tip-3 
100 
Jens Jensen

(morfars farmors farfar)
200 Jens Jensen (Ladefoged) husmand,
c.1757-1834
+Vejen 
Mygdal (Hjø)
400 (?)Jens Christensen (Ladefoged)   1719-1806 +Vejen Mygdal (Hjø) 100
   
   
     
   
401 (?)Anne Jensdatter c.1727-1810 +Vejen, Mygdal (Hjø)      
   
     
   
201 Anne Marie Jensdatter 1752-1811 *Bjergby, Bjergby (Hjø) 402 Jens Baltzersen husmand        1721-1795
*Bjergby (Hjø)
804 Baltzer Jensen skrædder c.1690-1728 +Bjergby Bjergby (Hjø)    
   
805 Inger Nielsdatter [1721 Bjergby Bjergby (Hjø)]    
   
403 Kirsten Nielsdatter    +c.1762 Bjergby (Hjø)      
   
     
   
Tip-3 
101 Kirsten Jensdatter

(morfars farmors farmor)
202 Jens Jensen (Krog) bødker, 1768-1843 *Bjergby (Hjø) 404 Jens Krog
[1768/1773 Mygdal Mygdal (Hjø)]
m
   
   
     
   
405 Helle Pedersdatter 1738-1778
*Tornby (Hjø)
810 Peder  Simonsen [1719/1738 Bjergby (Hjø)]    
   
811 Johanne Christensdatter [1719/1738 
Bjergby (Hjø)
]
1622 Christen Hansen c.1643-1721 +Ravndrup Tornby (Hjø)  
1623 Maren Jensdt c.1654-1713 +Ravndrup Tornby (Hjø)  
203 Birgitte Lorentzdatter
1770-1838 *Bolleholt 
Sindal (Hjø)
406 Lorentz Christophersen Fitz skovfgd/skytte,
c.1707-1769
+Bolleholt 
Sindal (Hjø)
     
   
     
   
407 Kirsten Thomasdatter (Sinding) *1728 Fladstrand, Flade
 (Hjø)
814 Thomas Sinding [1728 Fladstrand Flade (Hjø)]    
   
815 Birthe Christensdatter [1728 Fladstrand Flade (Hjø)]    
   
Tip-3
102 
Hans Pedersen

(morfars farmors morfar)
204 
Peder Hansen
husmand,
c.1775-t.1850
[Tolstrup (Hjø)]
  m
   
   
     
   
       
   
     
   
205 Else 
Andersdatter
1760-1842 
*Em (Hjø)
410 Anders Thomsen husmand, c.1726-1777 +Vollerup Em (Hjø)      
   
     
   
411 Maren Lauridsdatter 1721-1786 Borup 
*Vraa (Hjø)
822 Laurids Christensen skrædder c.1690-1759 +Borup Vrå (Hjø)    
   
823 Johanne Christensdatter [1759 Borup Vrå (Hjø)]    
   
Tip-3
103
Else Anders- datter

(morfars farmors mormor)
206 Anders  Nielsen 
gårdmand, 1776-t.1850
[Filholm] *Tise (Hjø)
412 Niels Jensen Grønborg gårdmand, 1736-1812 
*Grønborg
Tise (Hjø)
824 Jens Nielsen Grønborg gårdmand, c.1701-1780 +Grønborg Tise (Hjø) 1648 Niels Jensen (Grønborg) +s.1730 [Grønborg Tise (Hjø)]  
1649 Inger NN 1659-1735 +Grønborg Tise (Hjø)  
825 Mette Laursdatter +1774/1789
[Grønborg Tise (Hjø)]
   
   
413 Maren Christensdatter 1749-1781
+Filholm 
Tise (Hjø)
826 Christen Pedersen 1709-1792 +Stadsvold Thise (Hjø) 1652 (?)Peder Marcussen [1709/1716 Emb (Hjø)]  
1653 (?)Anne Christensdt [1709 Vejby (Hjø)]  
827 Kirsten Andersdatter 1708-1786
+Stadsvold Thise (Hjø)
   
   
207 Karen Pedersdatter 1781-1846
[Filholm] *Tise (Hjø)
414 Peder Christensen gårdmand, 1747-1807 
*Filholm 
Tise (Hjø)
828 Chr. Michelsen gårdmand,
1712-1796 +Filholm Tise (Hjø)
1656 Michel Christensen 1665-1757 [Tolstrup (Hjø)]  
1657 Maren Nielsdt [1702/1712 Tolstrup (Hjø)]  
829 Karen Poulsdatter 1724-s.1762 *Tømmerby Tolstrup (Hjø) 1658 Poul Nielsen [1721/1724 Tømmerby Tolstrup (Hjø)]  
1659 Maren Nielsdt [1721/1724 Tømmerby Tolstrup (Hjø)]  
415 Maren Michelsdatter 1742-1821
*Hjermitslev Tolstrup (Hjø)
830 Michel Jensen 1712-1760 *Tolstrup Tolstrup (Hjø) 1660 Jens Michelsen *c.1675 [1712 Tolstrup (Hjø)]  
1661 Sidsel Nielsdt 1677-1713 *Tolstrup (Hjø)  
831 Sidsel Nielsdt 1715-1787 [Hjermeslev Tolstrup (Hjø)]    
   
Tip-3 
104 
Mads Laursen

(morfars morfars farfar)
208 Laurs 
Jensen (Øster)
gårdmand, 1722-1777 *Kraghede
Ø.Brønderslev

(Hjø)
416 Jens Madsen 1680-1760
+Kraghede Øster Brønderslev (Hjø)
832832 ?Mads Nielsen c.1620-1702 +Kraghede Ø.Brønderslev (Hjø)    
   
833 ?Maren Poulsdt c.1638-1713 +Kraghede Ø.Brønderslev (Hjø)    
   
417 Gyde Henriksdatter 1692-1750
+Kraghede Øster Brønderslev (Hjø)
     
   
     
   
209 Bodil  Madsdatter
1735-1789 
*Ajstrup (Ålb)
418 Mads Christensen gårdmand, 1689-1755 *Ajstrup (Ålb) 836 ?Christen Laursen c.1649-1708 +Brandborg Ajstrup (Ålb)    
   
837 ?Kirsten Madsdt [1698 Brandborg Ajstrup (Ålb)]    
   
419 Anne Desideriusdatter c.1700-1741 +Lasgaard Ajstrup (Ålb) 838 Desiderius Jørgensen [1674/1679 Ø.Brønderslev (Hjø)] 1676 Jørgen Jørgensen +1683 Hvilshøjgd Ø.Brønderslev (Hjø)  
1677 Anne Jensdatter [1642 Hvilshøjgd Ø.Brønderslev (Hjø)] Tip-8
     
   
Tip-3
105 
Karen Jens- datter


(morfars morfars farmor)
    m
   
   
     
   
       
   
     
   
         
   
     
   
       
   
     
   
Tip-3
106 
Jens Pedersen


(morfars morfars morfar)
    m
   
   
     
   
       
   
     
   
         
   
     
   
       
   
     
   
Tip-3
107 
Anne Anders- datter

(morfars morfars mormor)
214 Anders
Mortensen
gårdmand,
1745-1831 
*Ved Vadet 
Vadum (Ålb)
428 Morten Andersen gårdmand, c.1709-1788/89
+Vadet Vadum (Ålb)
856 856 ?Anders Mortensen c.1679-1735 +Vesterhalne Vadum (Ålb) 1712 ?Morten Knudsen [1688 V.Halne Vadum (Ålb)]  
   
857 ?Maren Andersdt [1709 Vadum (Ålb)]    
   
429 Anne Sørensdatter c.17091777 
+Helskov Vadum (Ålb)]
     
   
     
   
215 Maren Andersdatter 
c.1756- 1830 [Haldager 
Vadum (Ålb)
]
       
   
     
   
       
   
     
   
Tip-3
108 
Hans Hansen


(morfars mormors farfar)
216 
Hans Mouridsen
gårdmand,
c.1710-1775 +Bagterp 
Skt.Hans (Hjø)
  m
   
   
     
   
       
   
     
   
217 Maren Madsdatter c.1747-1798
*Bagterp 
Skt.Hans (Hjø)
434 Mads Jørgensen Bruun 
+1771 Bagterp Skt.Hans (Hjø)
     
   
     
   
435 Karen Nielsdatter +1748 Bagterp Skt.Hans (Hjø)      
   
     
   
Tip-3
109 Elisabeth Anders- datter

(morfars mormors farmor)
218 Anders Pedersen gårdmand,
1758-t.1840 [Solsbæk 
Volstrup (Hjø)
]
436 Peder Andersen gårdmand 
+1782 Solsbæk Volstrup (Hjø)
m
   
   
     
   
437 Elisabeth Pedersdatter c.1725-1759 +Solsbæk
Volstrup (Hjø)
874 Peder Andersen 1690-1741 *Stagsted Skæve (Hjø) 1748 Anders Jensen [1682/90 Stagsted Bundgd Skæve (Hjø)]  
1749 Lisbeth Pedersdt +1716 Stagsted Bundgd Skæve (Hjø)  
875 Kirsten Andersdt +1758 Stendal Karup (Hjø)    
   
219 Mette Christensdatter 1757-t.1840 [Solsbæk Volstrup (Hjø)] 438 Christen Andersen gårdmand, 1721-1781 *Sønderklit Albæk (Hjø) 876 Anders Jensen c.1655-1737 +Sønderklit Albæk (Hjø)    
   
877 Johanne Andersdt c.1687-1762 +Sønderklit Albæk (Hjø)    
   
439 Malene Nielsdatter 1718-t.1771 *Knøsene Albæk (Hjø) 878 Niels Christensen c.1667-1759 +Havsig Albæk (Hjø)    
   
879 Karen Marcusdt. [1759 Havsig Albæk (Hjø)]    
   
Tip-3
110 
Peder Christen- sen

(morfars mormors morfar)

220  Christen Pedersen Bak husmand,
c.1737-1807
+Rosenby Dronninglund
(Hjø)

  m
   
   
     
   
       
   
     
   
221 Birthe Pedersdatter 1745-1828 +Pineberg Dronninglund 
(Hjø)
       
   
     
   
       
   
     
   
Tip-3
111 Johanne Marie Laurs- datter

(morfars mormors mormor)
222 Laurs 
Laursen
gårdmand,
 1755-1797 +Gl.Kirk 
Dronninglund (Hjø)
444 Laurs Mogensen gårdmand, c.1717-1777 +Gl.Kirk Dronninglund (Hjø) 888 Mogens Madsen c.1657-1721 +Gl.Kirk Dronninglund (Hjø) 1776 Mads Laursen [1657 Gl.Kirk Dronninglund (Hjø)]  
1777 Maren Mogensdt [1657 Gl.Kirk Dronninglund (Hjø)]  
889 Bodil Rasmusdatter c.1675-t.1746 [Gl.Kirk Dronninglund (Hjø)] 1778 Rasmus Pedersen c.1630-88 [Dahl Dronninglund (Hjø)]  
1779 Mette Jensdatter c.1635-1717 *Try Dronninglund (Hjø)] Tip-8
445 Johanne Nielsdatter 1727-1797 *Blæsbjerg Dronninglund (Hjø)    890 Niels Michelsen [1724/1731 Blæsbjerg Dronninglund (Hjø)]    
   
891 Maren Rasmusdt [1724/1731 Blæsbjerg Dronninglund (Hjø)]    
   
223 Mette Christensdatter 1751-1825 
*Dal 
Dronninglund (Hjø)
446 Christen Lauridsen gårdmand, c.1713-s.1787 [Dal Dronninglund (Hjø)]      
   
     
   
447 Johanne Christensdatter 1726-1805 *Ringsted Dronninglund (Hjø) 894 Christen Nielsen (Kolding) [1726/1729 Ringsted Dronninglund(Hjø)]    
   
895 Anne Jensdatter  
[1726/1729 Ringsted Dronninglund(Hjø)]
   
   
Tip-3
112 Christen Thomsen

(mormors farfars farfar)
224 
Thomas Christensen
gårdmand,  c.1749-1815  +Snorren Horsens (Ålb)
448 Christen Thomsen gårdmd, 1714-1767 *Hassinggaard V.Hassing (Ålb) 896 Thomas Jensen gådrmand, 1677-1746 +Hassinggd V.Hassing (Ålb) 1792 Jens Thomsen gårdmand [1688 Hassinggd V.Hassing (Ålb)] Tip-8
1793 Karen Nielsdatter +1710 Hassinggd V.Hassing (Ålb) Tip-8
897 Anne Laursdatter Krog c.1675-1757 +Hassingd V.Hassing (Ålb) 1794 Laurs Andersen Krog gmd/foged, c.1636-1700 +Gandrupgd V.Hassing (Ålb) Tip-8
1795 Maren Olufsdatter c.1638-1719 +Gandrupgd V.Hassing (Ålb) Tip-8
465 Maren Stefansdatter
[1749 Hassinggaard V.Hassing (Ålb)]
     
   
     
   
225  Anne Madsdatter c.1750-1835
+Snorren Horsens (Ålb)
450 Mads Rasmussen
gårdmand,

1708-1787 *Stae V.Hassing (Ålb)
900 Rasmus Madsen c.1678-1764 +Stae V.Hassing (Ålb) 1800 (?)Mads Christensen c.1656-1716 +V.Hassing V.Hassing (Ålb)  
1801 (?)Mette Laursdt c.1651-1716 +V.Hassing V.Hassing (Ålb)  
901 Anne Madsdatter +1711 Stae 
V.Hassing (Ålb)
   
   
451 Maren Pedersdatter 1713-1777 
*Stae V.Hassing (Ålb)
902 Peder Christensen c.1677-1752 +Stae V.Hassing (Ålb)    
   
903 Anne Jensdatter c.1681-1759 +Stae V.Hassing (Ålb)    
   
Tip-3
113
Kirsten Hans datter

(mormors farfars farmor)
226  Hans Pedersen Holm snedker,
1757-1821
*Karup (Hjø)
452 Peder Stefansen snedker, 1720-1758 +Karup (Hjø) m  904 Stefan Pedersen Maler [1716 Bogense (Odense amt)] 1808 Peder Lauridsen Maler [1680/96 Bogense (Odense amt)]  
1809 Maren Jensdatter [1680/96 Bogense (Odense amt)]  
905 Emarentia Pedersdt +1766 Bogense (Odense amt)    
   
453 Cathrine Marie Jørgensdatter Holm c.1713-1783 +Horsens Horsens (Ålb)      
   
     
   
227 Karen Madsdatter
1743-1820
*Horsens Horsens (Ålb)
454 Mads Nielsen 
gårdmand,
1715-1790
*Horsens (Ålb)
908 Niels Madsen gårdmand, 1667-t.1721
*Horsens (Ålb)
1816 Mads Jensen gårdmd, c.1637-t.1681 [Horsens (Ålb)]  
1817 Bodil Villadsdatter c.1640-t.1681 [Horsens (Ålb)]  
909 Karen Bertelsdatter
1680-t.1721
*Mejlsted Sulsted (Ålb)
1818 Bertel Nielsen 1639-1723 +Sulsted (Ålb)  
1819 Bodil Madsdatter 1644-1684 +Sulsted (Ålb)  
455 Anne Christensdatter c.1707-1760 +Horsens (Ålb)      
   
     
   
Tip-3
114 
Niels Jensen Hovgaard

(mormors farfars morfar)
228  Jens Nielsen Hovgaard gårdmand,
1756-1835 *Skorstensgaard V.Hassing (Ålb)
456 Niels Pedersen gårdmand,
1716-1773
*Skorstensgd V.Hassing (Ålb)
912 Peder Nielsen gårdmand, +1744 Skorstensgd V.Hassing (Ålb)    
   
913 Anne Pedersdatter c.1690-1748 +Skorstensgd V.Hassing (Ålb)    
   
457 Margrethe Nielsdatter
1725-1800 *Østerladen V.Hassing (Ålb)
914 Niels Jensen gårdmand,c.1672-1735 +Hovgden V.Hassing (Ålb)    
   
915 Maren Nielsdatter 1693-1754 *Kraghedegd Ørum (Hjø) 1830 Niels Marcussen gdm, 1659-1735 +Kraghedegd Ørum (Hjø)  
1831 Johanne Andersdt +t.1735 [Kraghedegd Ørum (Hjø)] Tip-8
229  Kirsten  Jensdatter 
1756-1809 
*Ulsted (Ålb)
458 Jens Rasmussen (Duun) 1728-1803 *Ulsted (Ålb) 916 Rasmus Jensen Duun c.1660-1729 +Ulsted (Ålb) 1832 Jens Hansen (Duun) 1619-1707 *Ø.Hassing (Ålb) Tip-8
1833 Anne Andersdt 1621-1708 *Ulsted Ulsted (Ålb) Tip-8
917 Kirsten Jensdatter +c.1691-1751 
+Ulsted (Ålb)
   
   
459 Else Pedersdatter +s.1801
[1753/1761 Ulsted] Ulsted (Ålb)
918 (?)Peder Justesen c.1668-1735 +Ulsted, Ulsted (Ålb)    
   
919 (?)Johanne Laursdattter c.1687-1772 +Ulsted, Ulsted (Ålb)    
   
Tip-3 
115 
Anne Christens datter Sand

(mormors farfars mormor)
230  Christen Nielsen Sand gårdmand, 1758-1829
*Horsens (Ålb)
460 Niels Pedersen (Sand) gårdmand, c.1728-1799 +Horsens (Ålb) m
920 (?)Peder Sørensen +s.1739 Ø.Hassing (Ålb)
   
   
921 (?)Malene Hansdatter +1739 Ø.Hassing (Ålb)    
   
461 Anne Christensdatter c.1719-1785 +Horsens (Ålb) 922 Christen Sørensen 1680-1761
+Vestbjerg 

Sulsted (Ålb)
1844 Søren Andersen c.1642-1727 +Vestbjerg Sulsted (Ålb)  
1845 Margrethe Christensdt c.1648-1725 +Vestbjerg Sulsted (Ålb)  
923 Sidsel Nielsdatter +s.1761 [Vestbjerg 
Sulsted (Ålb)
]
   
   
231  Anne
Pedersdatter
1755-1827
*Sølgde Hammer 
(Ålb)
462 Peder Nielsen Janum c.1706-1792 +Bilidt 
Hammer (Ålb)
     
   

 

   
   
463 Anne Albertsdatter 1713-1771 *Bilidt Hammer (Ålb) 926 Albert Christensen
1673-1735 *Mejlsted
Sulsted (Ålb)
1852 Christen Jensen c.1642-1717 +Mejlsted Sulsted (Ålb)  
1853 Maren Bertelsdt c.1644-1717 +Mejlsted Sulsted (Ålb)  
927 Anne Pedersdt 
c.1680-1747 +Bilidt
Hammer (Ålb)
   
   
Tip-3 
116 Christen Thomsen

(mormors farmors farfar)
232  Thomas Christensen gårdmand,
c.1749-1815 +Snorren Horsens (Ålb)
464 Christen Thomsen gårdmand, 1714-1767 *Hassinggaard V.Hassing (Ålb) 928 Thomas Jensen gårdmand, 1677-1746 +Hassinggd V.Hassing (Ålb) 1856 Jens Thomsen gårdmand [1688 Hassinggd V.Hassing (Ålb)] Tip-8
1857 Karen Nielsdatter +1710 Hassinggd V.Hassing (Ålb) Tip-8
929 Anne Laursdatter Krog c.1675-1757 +Hassinggd V.Hassing (Ålb) 1858 Laurs Andersen Krog gdm/foged, c.1636-1700 +Gandrupgd V.Hassing (Ålb) Tip-8
1859 Maren Olufsdatter c.1638-1719 +Gandrupgd V.Hassing (Ålb) Tip-8
465 Maren Stefansdatter
[1749 Hassinggaard V.Hassing (Ålb)]
     
   
     
   
233 Anne Madsdatter c.1750-1835
+Snorren Horsens (Ålb)
466 Mads Rasmussen gårdmand, 1708-1787 *Stae 
V.Hassing (Ålb)
932 Rasmus Madsen c.1678-1764 +Stae V.Hassing (Ålb) 1864 (?)Mads Christensen c.1656-1716 +V.Hassing V.Hassing (Ålb)  
1865 (?)Mette Laursdt c.1651-1716 +V.Hassing V.Hassing (Ålb)  
933 Anne Madsdatter +1711 Stae 
V.Hassing (Ålb)
   
   
467 Maren Pedersdatter 1713-1777 *Stae 
V.Hassing (Ålb)
934 Peder Christensen c.1677-1752 +Stae V.Hassing (Ålb)    
   
935 Anne Jensdatter c.1681-1759 +Stae V.Hassing (Ålb)    
   
Tip-3 
117
Kirsten Hans datter

(mormors farmors farmor)
234  Hans Pedersen Holm snedker, 1757-1821 +Horsens Horsens (Ålb) 468 Peder Stefansen snedker, 1720-1758 +Karup (Hjø) m  936 Stefan Pedersen Maler [1716 Bogense (Odense amt)] 1872 Peder Lauridsen Maler [1680/96 Bogense (Ode)]  
1873 Maren Jensdatter [1680/96 Bogense (Ode)]  
937 Emarentia Pedersdt +1766 Bogense (Odense amt)    
   
469 Cathrine Marie Jørgensdatter Holm c.1713-1783 
+Horsens Horsens (Ålb)
     
   
     
   
235 Karen  Madsdatter
1743-1820
*Horsens (Ålb)
470 Mads Nielsen 
gårdmand, 1715-1790
*Horsens (Ålb)
940 Niels Madsen gårdmand, 1667-t.1721  *Horsens (Ålb) 1880 Mads Jensen gårdmand, c.1637-t.1681 [Horsens (Ålb)]  
1881 Bodil Villadsdatter c.1641-t.1681 [Horsens (Ålb)]  
941 Karen Bertelsdatter 1680-t.1721 *Mejlsted Sulsted (Ålb) 1882 Bertel Nielsen 1639-1723 +Sulsted (Ålb)  
1883 Bodil Madsdatter 1644-1684 +Sulsted (Ålb)  
471 Anne Christensdatter c.1707-1760 +Horsens (Ålb)      
   
     
   
Tip-3 
118 
Jens Christen
- sen Kohr

(mormors farmors morfar)
236  Christen Pedersen  gårdmand,  husmand
1759-s.1840
[1794 Kur Hørby (Hjø)]
472 (?)Peder Sørensen [1759 Estrup Hørby (Hjø)] m
   
   
     
   
473 (?)Anne Jørgensdatter [1759 Estrup Hørby (Hjø)]      
   
     
   
237  Mette Nielsdatter
1762-s.1840
[Ll.Rævbak Hørby (Hjø)]
474 Niels Laursen boelsmand, c.1731-t.1787 [1760/1764 Ll.Rævbak Hørby (Hjø)]      
   
     
   
475 Maren Laursdatter +s.1785 [1760/1764 Ll.Rævbak Hørby (Hjø)]      
   
     
   
Tip-3
119 Mariane Mads- datter

(mormors farmors mormor)
238 Mads Christensen husmand,
1760-1826 *Dorf Dronninglund (Hjø)
476 Christen Nielsen husmand,
[1741/1760 Dorf Dronninglund (Hjø)]
m
   
   
     
   
477 Maren Madsdatter
1725-t.1760
*Dorfgade Dronninglund (Hjø)]
954 Mads Nielsen [1725 Skoven Torup Dronninglund (Hjø)]    
   
955 Margrethe Terkildsdatter [1725 Dorf Dronninglund (Hjø)] 1910 Terkild Madsen [1725 Dronninglund (Hjø)]  
   
239  Mette Marie Jensdatter 
1761-1843 *Ørsø Dronninglund (Hjø)
478 Jens Ovesen
+s.1787
[1757 Lunderager Dronninglund (Hjø)]
956 Ove Jensen Skrædder [1757 Ll.Kærsgård Dronninglund (Hjø)]    
   
957 ??Bodil Mogensdt [1734 Dronninglund (Hjø)]    
   
479 Anne Laursdatter c.1730-1813 +Ørsø Dronninglund (Hjø)      
   
     
   
Tip-3 
120 Jørgen Andersen Baun

(mormors morfars farfar)
240 
Anders Pedersen Kiil Baun

husmand/ skoleholder, 1757-1830 +Tinstrup Thisted Landsogn (Thi)
480 Peder Christensen Kielstrup (Kiil)
[1759 Tingstrup Thisted landsogn (Thi)]
m
   
   
     
   
481 Dorthe Marie Nielsdatter Baun 1729-1773 *Tingstrup Thisted Landsogn (Thi) 962 Niels Andersen Baun snedker, c.1680- 1763 +Tinstrup Thisted Landsogn (Thi)    
   
963 Maren Villadsdatter
1701-t.1787 [Tinstrup Thisted Landsogn (Thi)]
   
   
241 
Anne Kirstine Jørgensdatter
1768-1833
+Tinstrup Thisted Landsogn (Thi)
482 Jørgen Sørensen Møller møller, +1786
V.Mølle Thisted Købstad (Thi)
964 Søren Jørgensen Møller 1700-1767 +V.Mølle Thisted Købstad (Thi)    
   
965 Anne Michelsdt 1698-1777 +V.Mølle Thisted Købstad (Thi)    
   
483 Mette Jensdatter Holme c.1745-1819
+Thisted Købstad (Thi)
     
   
     
   
Tip-3 
121 
Ellen Cathrine  Christens- datter Bunk

(mormors morfars farmor)
242 
Christen Jensen Bunch
skomager,
c.1760-1828
+Thisted Købstad (Thi)
484 Jens Poulsen Bunk
hattemager/ postbud,
1732-1779
*Thisted 
Købstad (Thi)
968 Poul Simonsen skomager, 1708-1765 +Thisted Købstad (Thi) 1936 Simon Poulsen smed, 1677-1733 +Tilsted (Thi)  Tip-8
1937 Anne Nielsdatter 1666-1770[!] +Tilsted (Thi)  
969 Maren Andersdatter Bunk 1711-1803
*Thisted Købstad (Thi)
1938 Anders Jensen Bunk snedker, c.1670-1744 +Tingstrup Thisted Lands.(Thi) Tip-8
1939 Kirsten Andersdatter c.1680-1744 +Tingstrup Thisted Landsogn (Thi)  
485 Anne Cath. Christensdatter Lomborg 1735-t.1801
*Thisted  Købstad (Thi)
970 Christen Bertelsen Lomborg skomager, c.1696-1771 +Thisted Købstad (Thi) 1940 Bertel Pedersen murermester, *1664 Thisted Købstad (Thi) Tip-8
1941 Anne Christensdatter Lomborg c.1665-1731 +Thisted Købstad (Thi)  
971 Anne Jensdatter Verth 1696-1752 *Thisted Købstad (Thi) 1942 Jens Lauritsen Verth borger, 1672-1707 +Thisted Købstad (Thi) Tip-8
1943 Karen Christensdatter c.1669-1747 +Thisted Købstad (Thi) Tip-8
243 
Anne Marie Pedersdatter
1757-1822
+Thisted Købstad (Thi)
486 Peder Eriksen 1701-1760 +Thisted Købstad (Thi)      
   
     
   
487 Ellen Lauridsdatter +t.1764 [Thisted Købstad (Thi)]      
   
     
   
Tip-3
122
Immer Pedersen


(mormors morfars morfar)
244 Peder 
Immersen
husmand, daglejer,
1762-1846
*Skyum (Thi)
488 Immer Madsen gårdmand,
c.1731-t.1801 [Stagstrup (Hjø)]
m
976 Mads Immersen [1734 Bersted Snedsted (Thi)]
   
   
977 Else Laursdatter [1734 Bersted Snedsted (Thi)]    
   
489 Mette Jensdatter
1740-1796
+Stagstrup (Thi)
     
   
     
   
245  Dorthe 
Thomasdatter
1762-1839
*Snedsted (Thi)
490 Thomas Jespersen husmand, c.1723-1793 +Snedsted (Thi)      
   
     
   
491 Karen Pedersdatter 1724-t.1787 *Sundby Stagstrup (Thi) 982 Peder Christensen Aas 1696-1759 *Skjoldborg (Thi) 1964 Christen Nielsen 1667-1740 *Ås Skjoldborg (Thi) Tip-8
1965 Else Pedersdt Støfring c.1658-1723 +Ås Skjoldborg (Thi) Tip-8
983 Dorthe Christensdt *1696 Sundby Stagstrup (Thi) 1966 (?)Christen Nielsen Yde [1674/1683 Sundby Stagstrup (Thi)]  
1967 (?)Karen Nielsdt [1683 Sundby Stagstrup (Thi)]  
Tip-3
123 
Anne Christens- datter Haugshøj


(mormors morfars mormor)
246 Christen Frederiksen Skyum eller Haugshøj
c.1742-1788 +Skyum (Thi)
492 Frederik Stefansen 1722-1778 +Skyum, Skyum (Thi) m
   
   
     
   
493 Sidsel Nielsdatter (Knakkergård) c.1721-t.1787 [Skyum, Skyum (Thi)] 986 Niels Madsen Knakkergård c.1690-1772 +Skyum (Thi)    
   
987 Maren Laursdatter c.1700-1770 +Skyum (Thi)    
   
247 Kirsten 
Jensdatter
c.1748-1823 +Skyum Skyum (Thi)
494 Jens Jensen +1779 Bedsted (Thi) 988 Jens Jensen Skrædder c.1689-1742 +Bedsted (Thi)    
   
989 Maren Christensdt [c.1720 Bedsted (Thi)]    
   
495 Maren Jensdt c.1711-1778
+ Bedsted (Thi)
     
   
     
   
Tip-3 
124 
Bertel Sørensen

(mormors mormors farfar)
248 
Søren Jensen
  selvejergdmand, 1709-1774
*Mellemladen V.Hassing (Ålb)
496 Jens Sørensen (Laaen)
gårdmand (selvejer), c.1680-1750
+Stae Østergd V.Hassing (Ålb)
992 Søren Pedersen gårdmand, [1688 Mellemladen] V.Hassing (Ålb)    
   
     
   
497 Karen Jensdatter c.1682-1761 +Stae Østergd V.Hassing (Ålb) 994 Jens Laursen gårdmand, 1642-1728 [Ellern V.Hassing (Ålb)] 1988 Laurs Andersen gårdmand, c.1590-t.1664 *Ellern i Stae V.Hassing (Ålb) Tip-8
   
995 Johanne Nielsdatter
+t.1696 [Ellern V.Hassing (Ålb)]
   
   
249 Dorthe Marie Bertelsdatter (Kjærulf)
1715-1800
*Staegd V.Hassing (Ålb)
498 Bertel Jensen Kjærulf 
gårdmand, c.1680-1735
+Striben V.Hassing (Ålb)
996 Jens Bertelsen Kjærulf gårdmand,  c.1640-1716 *Ø.Aslund Ø.Hassing (Ålb) 1992 Bertel Laursen Kjærulf gårdmand, c.1582-1672 *Nørhalne Biersted (Ålb) Tip-8
1993 Marie Hansdatter Øsløs [1640] *Øsløs (Thi) Tip-8
997 Beate Pedersdatter
c.1649-1729 *Striben V.Hassing (Ålb)
1994 Peder Bertelsen gårdmand, c.1610-1657 *Langholt Horsens (Ålb) Tip-8
1995 Gyde Simonsdatter c.1610-1671 *Striben V.Hassing (Ålb) Tip-8
499 Anne Christensdatter Krog c.1695-1739
*Gandrupgd V.Hassing (Ålb)
998 Christen Laursen Krog gårdmand/ herredsfg, c.1665-1713 *Krogen Biersted (Ålb) 1996 Laurs Andersen Krog herredsfg, c.1636-1700 +Gandrupgd V.Hassing (Ålb) Tip-8
1997 Maren Olufsdatter c.1638-1719 *Knudegd Øland (Hjø) Tip-8
999 Johanne Pedersdatter Kjærulf c.1670-1751 *Gandrup V.Hassing (Ålb)  1998 Peder Bertelsen Kjærulf gårdmand, c.1630-1692 *Ø.Aslund Ø.Hassing (Ålb) Tip-8
   
Tip-3
125 
Anne Marie Mathias- datter

(mormors mormors farmor)
250  Mathias Nielsen  husmand, 1745-1787 +Ulvholm Hammer  (Ålb) 500 Niels Mathiasen
husmand, c.1716-1798
+Skoven Hammer (Ålb)
m  1000 Mathias Nielsen Vittrup 1691-1768 *Grindsted Hammer (Ålb) 2000 Niels Sørensen Vittrup c.1653-1716 +Grindsted Hammer (Ålb)  
2001 Marie Mathiasdt c.1652-1705 +Grindsted Hammer (Ålb)  
1001 Maren Jensdt [1723 Skoven Hammer (Ålb)]    
   
501 Maren Nielsdatter c.1710-1789 +Skoven Hammer (Ålb)      
   
     
   
251 Kirsten Jørgensdatter c.1736-t.1801
[Ulvholm Hammer  (Ålb)]
       
   
     
   
       
   
     
   
Tip-3 
126 
Niels Pedersen

(mormors mormors morfar)
252 Peder Christensen husmand, 1733-1811
*Kalsbjerg
Hellum (Hjø)
504 Christen Christensen gårdmand, 1704-1769
*Kalsbjerg
Hellum (Hjø)
1008     
   
     
   
505 Maren Jensdatter c.1696-1766
+Kalsbjerg 
Hellum (Hjø)
     
   
     
   
253 Mette Nielsdatter
1737-t.1814
*Trædholt
Hellevad  (Hjø)
506 Niels Sørensen Houmand 1695-1739 *Årkeleddet
Skæve (Hjø)]
     
   
     
   
507 Anne Nielsdatter
c.1700-1760 +Trædholt 
Skæve (Hjø)
]
     
   
     
   
Tip-3
127 Maren Laursdatter

(mormors mormors mormor)
254 Laurs Nielsen gårdmand,
c.1747-t.1801
Mou (Ålb)
  m
   
   
     
   
       
   
     
   
255 Anne Sophie Nielsdatter
1746-t.1801
Mou (Ålb)
510 Niels Mortensen [1746/1761 Mou (Ålb)]      
   
     
   
511 Anne Madsdatter 1723-t.1787 * Mou, Mou (Ålb)      
   
     
   

Hjø=Hjørring amt   Ålb=Ålborg amt   Thi=Thisted amt   Vib=Viborg amt   *=født   +=død   []=boet/nævnt   c.=cirka    t.=tidligst   s.=senest.