2 Niels Møller Johansen 1923-1996 *Trøgdrup Mellergd Hellevad Hjø

 

 

 

 

 

 

mor

4 Peder Larsen Johansen 
gmd,
1881-1963 *Trøgdrup Hellevad Hjø
 8 Thomas Christian Johansen 
gmd,
1850-1930
*Krabdrup
Hellevad Hjø
16 Johannes Simonsen gmd, 1801-1877 *Krabdrup Hellevad Hjø 32 Simon Jørgensen
1753-1840 gmd, *Krabdrup Hellevad Hjø
64 Jørgen Jensen gmd, 1708-1777 *S.Ravnstrup Ørum Hjø Tip4
65 Lisbeth Sophie Jensdt 1719-78 *Trintved Dron.lund Hjø Tip4
33 Johanne Bertelsdt
1765-1830 *Røgel hede Hellevad Hjø
66 Bertel Christensen gmd, 1724-93 *Munkholt Hellum Hjø Tip4
67 Mette Andersdt 1739-1813 *Røgelhede Hellevad Hjø Tip4
17 Inger M.  Jørgensdt 1811-1888 *Bastrup Hellevad Hjø 34 Jørgen Jacobsen
1782-1845 gmd, *Bastrup Hellevad Hjø
68 Jacob Jørgensen 1746-1812 gmd, *Krabdrup Hellevad Tip4
69 Kirsten Nielsdt 1746-1815 *Stensholt Skæve Hjø Tip4
35 Tove Stefansdt
1786-1818 *Åstrup Skt.Hans Hjø
70 StefanChristensen 1736-89 møller *Skæggesholt Tårs Tip4
71 Inger M. Jacobsdt 1752-1807 *Vandsted Skt.Hans Hjø Tip4
9 Anne Christine Pedersdt 1856-1917
*Trøgdrup
Hellevad Hjø
18 Peder Larsen gmd, 
1822-1868 *Trøgdrup Hellevad Hjø
36 Lars Pedersen
1779-1847 gmd *TrøgdrupHellevad Hjø
72 Peder Larsen 1753-1789 gmd, *Trøgdrup Hellevad Hjø Tip4
73 Juline Michelsdt 1755-1838 *Nr.Landvad Hellevad Hjø Tip4
37 Anne Andersdt
1795-1849 *Horsens
 Ålb
74 AndersStefansen 1759-1812 gmd*KinderupHorsens Ålb Tip4
75 Else Jensdt 1766-1855 *Vestbjerg Sulsted Ålb Tip4
19 Kirsten M. Christensdt 1825-1899 *Damsgaard Dron.lund Hjø 38 Christen Nielsen
1790-1846 gmd, *Damsgd Dr.lund Hjø
76 Niels Christensen gmd, c.1738-1807 +Damsgd Dr.lund Tip4
77 Kirsten Hansdt 1756-1829 *Ravnholt Dronninglund Hjø Tip4
39 Johanne Michelsdt
1801-1874 *Sønder led Dronninglund Hjø
78 Michel Jensen 1767-1842 hmd *Melholt Dronn.lund Hjø Tip4
79 Mette Hansdt 1766-1843 *Ravnholt Dronninglund Hjø Tip4
5 Marie Augusta Jensen 1891-1978 *Abigails-
minde
Ajstrup Ålb
10 Lars Christian Jensen  
gmd,
1864-1927
*Brøndens
Mark Dronning-
lund Hjø
20 Lars Chr. Jensen hmd, 1841-1906 *Brøndens Mk Dron.lund Hjø 40 Jens Christensen
hmd, 1811-1893
*Ulsted Ålb
80 Christen Jensen (Kold) gmd, 1772-1830 *Sørå? Dr.lund Tip4
81 Margrethe Simonsdt 1778-1838 *Ulsted Ålb Tip4
41 Karen Sindalsdt
 1810-1864 
*Albæk Hjø
82 Sindal Henriksen smed, 1765-1826 *Knarren Voer Hjø Tip4
83 Maren Sørensdatter 1769-1846 *Albæk Hjø Tip4
21 Kirsten Kolding Larsdt 1839-1919 *V.Hassing Ålb 42 Lars Christensen
hmd, 1819-1882 
*Lemb Voer Hjø
84 Christen Jørgensen skrædder, 1793-1860 *Albæk Hjø Tip4
85 Mariane Michelsdt 1794-t.1819 *Voerså Albæk Hjø Tip4
43 Anne Margrethe Christensdt 1814-95 *Gåser Ø.Hassing Ålb 86 Chr.Clemensen hmd, c.1784-1872 *Gåser Ø.Hassing Ålb Tip4
87 Kirsten Thomasdt (Kolding) 1782-1832 *V.Hassing Ålb Tip4
11 Ane Kirstine Jensen 1867-1904
*Hasseris Budolfi
Landsogn Ålb
22 Jens Peter Jensen smed,
1826-1911 *Sulsted Ålb
44 Jens Jespersen
1793-s.1880
*Sulsted Ålb
88 Jesper Jensen gmd, 1756-1802 *Sulsted Ålb Tip4
89 Anne Marie Christensdt c.1752-1826 [Sulsted Ålb] Tip4
45 Margrethe Ottosdt
1802-1886 *Tveden Sulsted Ålb
90 Otto Simonsen gmd, 1766-1848 *Sulsted Ålb Tip4
91 Maren Justdt 1777-1868 *Sulsted Ålb Tip4
23 Else Marie Christensdt 1827-1909 *Lyngby Ålb 46 Christen Laursen
gmd, 1776-1849
*Skelhuset St.ArdenÅlb
92 Laurs Lauridsen Kok gmd, 1730-1804 *St.Arden Ålb Tip4
93 Anne Marie Pedersdt 1739-1810 *Skørping Ålb Tip4
47 Lene Jensdt (Juul)
1785-1855
*Lyngby Ålb
94 Jens Jensen Juul gmd, 1747-1836 *Lyngby Ålb Tip4
95 Maren Andersdt Frost 1753-1819 *Astrup Ålb Tip4

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Betty Andersen 1929- 
*Dødskov Vester  Hassing Ålb

6 Harald Christian Andersen gmd, købmand, 1904-1991 *Svenstrup
 Ålb
12 Anders Nielsen
Andersen

1876-1948
gmd, karet- mager,
*Stenum
 Hjø
24 Niels Andersen tjenestekarl
1853- *Vrensted Hjø
48 Anders Peter    Laursen snedker, 1819 -1882 *Rubjerg Hjø 96 Laurs Pedersen Laage hmd c.1773-1837 +Rubjerg Hjø Tip4
97 Maren Jensdatter c.1783-1821 +Rubjerg, Rubjerg Hjø Tip4
49 Maren Nielsdatter 1821-1899 *Vrensted Hjø 98 Niels Andersen glarmester 1785-1867 *Vrensted Hjø Tip4
99 Kirsten Jensdt Libak 1783-1823 *Libak Vrensted Hjø Tip4
25 Else Christensdt 1855- *FuglsigMølle Skt.Olai Hjø 50 Christen Jensen
gmd/hmd, 1820-1893
*Vejen Mygdal Hjø
100 Jens Jensen hmd, 1790-t.1845 *Vejen Mygdal Hjø Tip4
101 Kirsten Jensdatter 1798-t.1820 *Tolstrup Uggerby Hjø Tip4
51 Maren Hansdatter
1833-t.1921 *Tøm- merby Tolstrup Hjø
102 Hans Pedersen hmd 1801-77 *Tømmerby Tolstrup Hjø Tip4
103 Else Andersdatter 1810-1892 *Filholm Tise Hjø Tip4
13 Anne
Katrine
Jensen

1877-1948
*Ajstrup
 Ålb
26 Niels
Martinus Jensen
hmd, 1843-c.1935 *Ajstrup Ålb
52 Jens Chr. Madsen  hmd, 1805-1870 
*Nørresundby Ålb
104 Mads Larsen skovfgd 1757-1842 *Ø.Brønderslev Hjø Tip4
105 Karen Jensdatter c.1770-1812 +Østerby Øland Hjø Tip4
53 Ane Katrine Jensdt
1806-1872 Ajstrup-hede Ajstrup Ålb
106 Jens Pedersen snedker c.1755-1827 +Ajstrup Ålb Tip4
107 Anne Andersdatter 1782-1859 *Haldager Vadum Ålb Tip4
27 Elisabeth Andersdatter
1844-1901 *Dorfgade Dron.lund Hjø
54 Anders Hansen hmd 1811-1888  *Ø.Dorf Dron.lund Hjø 108 Hans Hansen gmd, 1776-1853 *Bagterp Skt.Hans Hjø Tip4
109 Elisabeth Andersdt 1784-1836 *Solsbæk Volstrup Hjø Tip4
55 Kirsten Pedersdt
1813-1899 *Pindberg Dronninglund Hjø
110 Peder Christensen skrædder 1780-1866 *Dro.lund Hjø Tip4
111 Johanne Marie Larsdt 1786-1858 *Gl.Kirk Dr.lund Hjø Tip4
7 Anna Benedikte Nielsen (Thomsen) 1905-1996 *Vestergd V.Hassing
 Ålb
14 Thomas
Chr Nielsen (Thomsen)

1880-1939
gmd, *Overbygd Stae V.Hassing Ålb
28 Niels Thomsen 1854-1900 *  Stae V. Hassing Ålb 56 Thomas Christen- sen gmd 1817-73
*Snorren Horsens Ålb
112 Chr. Thomsen gmd, 1780-1856 *Snorren Horsens Ålb Tip4
113 Kirsten Hansdatter 1783-1870 *Horsens Ålb Tip4
57 Inger Kirstine Nielsdatter 1823-1899  *V.Hassing Ålb 114 Niels Jensen Hovgaard gmd, 1783-1851 *Ulsted Ålb Tip4
115 Anne Christensdatter Sand 1794-1870 *Horsens Ålb Tip4
29 Mariane Kirst. Hansdt 1858-1912 *Snorren Horsens Ålb 58 Hans Christensen
hmd, 1824-1898  *Snorren Horsens Ålb
116 Chr. Thomsen gmd, 1780-1856 *Snorren Horsens Ålb Tip4
117 Kirsten Hansdatter 1783-1870 *Horsens Ålb Tip4
59 Anne Marie Jensdt 1825-1912  *Ørsø Dronninglund Hjø 118 Jens Christensen Kohr hmd, 1794-t.1834 *Kur Hørby Tip4
119 Mariane Madsdt 1794-1834 *Ørsø Dronninglund Hjø Tip4
15 Dorthea
Kirstine
Andersen
Baun

1878-1981
*Vestergd
V.Hassing
 Ålb
30 Martin  Andersen Baun bmd, 1840-1911 *Hørdum  Thi 60 Anders Jørgensen Baun 1817-1902 *Tinstrup Thisted 120 Jørgen Andersen Baun møller, 1787-1881 *Thisted Thi Tip4
121 Ellen Catr.Christensd Bunk1787-1830 *Dover Ydby Thi Tip4
61 Dorthea Kirstine Immersdatter 1813-1876 *Skyum  Thi 122 Immer Pedersen hmd, 1790-1820 *Snedsted  Thi Tip4
123 Anne Christensdt Haugshøj 1783-1856 *Skyum  Thi Tip4
31 Maren Cat Pedersdt
1849-1883 *Dødskovkær V.Hassing Ålb
62 Peder Bertelsen
hmd, 1803-1876 *Staegd V.Hassing Ålb
124 Bertel Sørensen c.1753-1835 *Staegd V.Hassing Ålb Tip4
125 Anne M. Mathiasdt 1776-1863 *Skoven Hammer Ålb Tip4
63 Anne Catr. Nielsdt 1816-1892 *Salthuset Storvorde Ålb 126 Niels Pedersen hmd, 1766-1846 *Træholt Skæve Hjø Tip4
127 Maren Larsdatter 1780-1858 *Mou Ålb Tip4

Hjø=Hjørring amt. Ålb=Ålborg amt.  Thi=Thisted amt  Vib=Viborg amt  *=født. +=død. []=bosat/nævnt.  gmd=gårdmand.  hmd=husmand.